Kokļu gatavošana Matīšu Tautas nama folkloras kopai “Pūrs” (2022)

Kokļu gatavošana Matīšu Tautas nama folkloras kopai “Pūrs” (2022)

Kokļu gatavošana Matīšu Tautas nama folkloras kopai “Pūrs” (2022)

Projekta īstenotājs: Folkloras kopa “Pūrs”
Pašvaldības finansējums: EUR 515. 71
Projekta mērķis: Turpināt pirms pandēmijas iesākto kokļu gatavošanu
Paveiktais: Projekta laikā tika izgatavotas 6 kokles, viena vēl tapšanas procesā. Šis radošais, skaistais, bet dažreiz arī dažādu emociju ieskautais kokļu tapšanas process kopas dalībniekiem, kopā bija ļoti vērtīgs. Gan kokļu gatavotājas un gatavotāji uzzināja daudz interesantu lietu ne tikai par šo kokļu radīšanas procesu, bet arī daudz ko katrs pats par sevi – cik pacietīgam, iejūtīgam jābūt, darbojoties ar kaltu, cik uzmanīgam slīpējot izveidotā kokles raksta detaļas. Tik daudz maņu iesaistīts! Klausīties enerģiskā klabēšanā, ritmiskā slīpēšanā, izjust kalta spēju griezt koku kā sviestu, smaržot koka un vaska aromātu, ar acīm baudīt kā reizi no reizes, koka gabals pārtop par ko maģisku – par mūzikas instrumentu, kas priecēs gan sevi, gan citus! Kopas dalībnieki sanāca gan sniegputeņa laikā, gan jau pavasara cīruļa dziesmu pavadīti kokļu radīšanas pēdējos mirkļos.