Kocēnu un Paistu pamatskolas skolēnu tikšanās

Paistu skolēnu vizīte Kocēnu pamatskolā

2023./ 2024. mācību gadam izskanot, Kocēnu pamatskolas 5.-8. klašu skolēniem bija iespēja satikt vienaudžus no Paistu skolas Igaunijā, Viljandi apriņķī.

Skolēni jauktās komandās piedalījās dažādās komandas saliedēšanas un sporta aktivitātēs. Pēc pusdienām devās uz Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centru, kur izbrauca arī ar sliežu velosipēdiem.

Pēcpusdienā Kokmuižas parkā un sporta laukumos tika aizvadītas kopīgas spēles, skolotāji atcerējās to, kas piedzīvots iepriekšējās tikšanās reizēs, direktori plānoja turpmākos plānus – skautu tikšanos rudenī Paistu, Kocēnu pamatskolas skolēnu un skolotāju došanos uz Paistu nākamajā pavasarī un, tuvojoties abu skolu darudzības 70 gadu jubilejai 2027. gadā, veidot trīspusēju pasākumu, kurā piedalītos arī otra Paistu partnerskola Somijā.

Pasākumu atbalstīja Valmieras novada pašvaldība, piešķirot Valmieras novada Jauniešu inicatīvu projekta konkursa finansējumu.

Informāciju sagatavoja:

Māris Bušmanis,

Kocēnu pamatskola