Kocēnu pagastā norisinās autoceļa “Skujnieki-Mujānu skola-Ūdriņi” atjaunošanas darbi

Kocēnu pagastā norisinās autoceļa “Skujnieki-Mujānu skola-Ūdriņi” grants seguma atjaunošanas darbi, kas ietver nomaļu apauguma noņemšanu un izlīdzināšanu, pamata planēšanu un profilēšanu, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32 seguma izbūvi.

Darbus veic SIA “EGU BŪVE”.

Būvdarbu kopējās izmaksas ir 9657,31 eiro (bez PVN), kas tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.