Kocēnu apvienības iedzīvotājus aicina iesaistīties attīstības plānošanas dokumentu publiskajā apspriešanā

Lai veicinātu līdzsvarotu Valmieras novada teritorijas attīstību, un turpinātu darbu pie kopējās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes, pirmdien, 6. decembrī, plkst. 18.00 platformā “Google Meet” norisināsies publiskā apspriešanas sanāksme Kocēnu apvienības iedzīvotājiem par Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentu 1. redakciju.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs iedzīvotājus informēs par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu un to galvenajām sadaļām: esošās situācijas raksturojumu, Valmieras novada attīstības programmas investīciju plānu, Stratēģisko daļu un Rīcību plānu, kā arī par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

Pieteikties publiskās apspriešanas sanāksmei var pa e-pastu:  , no kura tiks nosūtīta saite uz sanāksmi.

Ikviens iedzīvotājs līdz 20. decembrim (elektroniskā paraksta zīmogs vai pasta zīmogs) var iesniegt rakstisku priekšlikumu iedzīvotāji var iesniegt  kādā no sekojošiem veidiem:

Aicinām ikvienu Valmieras novada iedzīvotāju iesaistīties Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, izsakot savu viedokli sabiedriskajās apspriešanās. Kontaktinformācija: Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle, tālrunis 26141003, e-pasts:  un Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece Inese Bērziņa, tālrunis 26328943, e-pasts: . Ja vēlaties saņemt informāciju par plānošanas dokumentiem klātienē, iepriekš jāpiesakās, zvanot vai rakstot uz iepriekš norādīto tālruni vai uz e-pastu.

Ar attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties klientu apkalpošanas centros vai pašvaldības mājaslapā: https://ej.uz/jsf6