Kocēnu apvienībā no 1. aprīļa mainīsies ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Kocēnu apvienībā no 1. aprīļa mainīsies ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, vienotais reģistrācijas numurs LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar  2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedriskā pakalpojuma veidsSpēkā esošais tarifs no 01.04.2021. (bez PVN)Noteiktais tarifs no 01.04.2023. līdz 30.04.2023. (bez PVN)Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%)Noteiktais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN)Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Kocēnu apvienībā, Valmieras novadā
Ūdensapgādes pakalpojumi1,171,43+22 %1,52+30 %
Kanalizācijas pakalpojumi1,552,09+35 %2,22+43 %

Noteiktie tarifi laika posmam no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 30. aprīlim stāsies spēkā 2023. gada 1. aprīlī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktie tarifi no 2023. gada 1. maija stāsies spēkā 2023. gada 1. maijā.

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 7 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus, kas 2021. gada 1. februārī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” (2021.; Nr. 2021/21.15).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu pieaugumu, ņemot vērā noslēgto līgumu par elektroenerģijas piegādi no 2023. gada 1. janvāra.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem lietotājs var Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” valdes locekli Māri Heinolu pa tālruni 20217455 vai e-pastu: .

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, LV-4220, , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese:  septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.