Kocēnos notiks projekta “Publiskās pārvaldes inovācijas kapacitātes attīstība” domnīca

Valsts kanceleja sadarbībā ar OECD Publiskā sektora inovāciju observatoriju (turpmāk – OECD OPSI) uzsāk Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta (turpmāk – EK DG Reform) atbalstīto projektu “Publiskās pārvaldes inovācijas kapacitātes attīstība” (Building the innovative capacity of the Latvian Public Sector”).

Projekta ietvaros 20. – 24. februārī Latvijā būs OECD OPSI misija, lai diskutētu ar dažādām mērķa grupām, kā veicināt inovācijas attīstību publiskajā sektorā Latvijā. Pasākumi notiks nacionālā līmenī Rīgā un reģionālā līmenī Valmierā.

Aicinām interesentus pieteikties projekta domnīcai OECD OPSI kolēģu vadībā, ko rīkojam sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību un kura notiks Valmierā 23. februārī. Domnīca ir paredzēta pašvaldības iestāžu pārstāvjiem un sabiedrībai. Domnīcas mērķis ir izpētīt galvenos virzītājus, iespējas un izaicinājumus, kas ir saistīti ar valsts pārvaldes inovācijas kapacitāti reģionālajā līmenī.

Domnīcu vadīs: Heather Buisman OECD OPSI eksperte inovācijas kapacitātes jomā; un Lilita Sparāne eksperte klasteru attīstības, radošo industriju un starpdisciplinārās sadarbības jomā.

Norises vieta un laiks:
23. februārī 13.00-16.00 Kocēnos, Alejas iela 3, Valmieras novads. (Kultūras nams 2. stāvs.) 

Darba valoda: angļu, tulkojums netiks nodrošināts.

Pieteikties darba sesijai var līdz 17. februārim aizpildot anketu šeit. Dalībnieku skaits ierobežots – līdz 30 dalībniekiem(reģistrācija tiks slēgta, sasniedzot attiecīgo skaitu). Pēc reģistrācijas tiks nosūtīts kalendāra uzaicinājums/apstiprinājums dalībai pasākumā.

Projekta kopsavilkums: OECD OPSI sadarbojas ar Valsts kancelejas Inovācijas laboratoriju un Eiropas Komisiju, ar mērķi sistēmiski celt inovācijas kapacitāti publiskajā pārvaldē, lai nodrošinātu efektīvus publiskās pārvaldes iekšējos procesus un kvalitatīvus publiskos pakalpojumus. Projekta ietvaros OECD OPSI izstrādās vadlīnijas stratēģiska redzējuma attīstībai un vadīs konsultācijas un domnīcas, novērtējot Latvijas publiskās pārvaldes inovācijas kapacitātes  virzītājus, veicinātājus un šķēršļus. Pēc izpētes un novērtēšanas posma (kurā ir plānots iesaistīt gan tiešo valsts pārvaldi, gan pašvaldības) OECD OPSI sadarbosies ar Valsts kancelejas Inovācijas laboratoriju, izstrādās stratēģiju un rīcības plānu inovācijas kapacitātes celšanai un inovācijas kapacitātes mērīšanas sistēmu.

Projekta ietvaros ir trīs tematiskie bloki:

  • inovācijas kapacitātes celšanas stratēģijas izstrāde;
  • inovācijas kapacitātes monitoringa mehānisma izstrāde;
  • inovācijas kapacitātes celšana reģionos publiskās pārvaldes kopējās inovācijas kapacitātes uzlabošanai.

Jautājumu gadījumā, lūgums rakstīt vai zvanīt Inesei Malašenokai , +371 67082935

Project Overview: The OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) is working with the Latvian State Chancellery, Innovation Laboratory and European Commission to understand and build capacity to work in innovative ways to provide effective and efficient public services. OECD will provide high-level guidance and advice to the Government of Latvia in assessing the drivers, enablers and barriers of Latvia’s public sector’s innovative capacity, including its use of different types of innovative capacities to improve public outcomes. Following an assessment phase (which will engage both the national and municipal governments), the OECD will collaborate with the State Chancellery to build an action plan, strategy, capacity and measurement approach to use innovation to improve public outcomes.

The ultimate goal is to support transformation in how the public sector works to meet its goals and ambitions, and deliver to citizens.