Kocēnos norisinās Arāju un Bērzu ielas pārbūve

Turpinot infrastruktūras attīstību un pievilcīgas dzīves vides veidošanu, Kocēnos uzsākti Arāju un Bērzu ielas pārbūves darbi, lai uzlabotu iedzīvotāju pārvietošanās iespējas un perspektīvā attīstītu jaunu privātmāju būvniecību.

Arāju ielas pārbūves ietvaros 250 metru garumā uzlabos ielas klātnes segumu, nomainot to pret betona bruģakmeni, izbūvēs gājēju ietvi, iezīmēs horizontālās satiksmi sadalošās joslas un atrisinās virsūdens novadīšanu no ceļa klātnes un ietves. Iepirkumu procedūras rezultātā būvprojektu izstrādāja SIA “Polyroad”, būvdarbus veic SIA “TurTas”. Būvdarbu līguma summa ir 108 745,57 EUR.

Bērzu ielā norisinās 2. kārtas būvdarbi, kā ietvaros izbūvēs ielas pagarinājumu (88 metri) līdz Dārza ielai. Paredzēts pārbūvēt ar ielu saistītās inženierkomunikācijas un izbūvēt brauktuvi, kurā ieklās betona bruģakmens segumu. Iepirkumu procedūras rezultātā būvprojektu izstrādāja SIA “BM-projekts”, būvdarbus veic SIA “TurTas”. Būvdarbu līguma summa ir 66 071,14 EUR.

Būvdarbus Arāju un Bērzu ielā plānots pabeigt līdz šī gada oktobra beigām.

Nākamie pārbūves darbi plānoti Dārza ielas posmā. Pēc pašvaldības pasūtījuma ir izstrādāts būvprojekts, ko izstrādāja iepirkuma procedūras uzvarētājs SIA “Polyroad”, noslēdzies iepirkums pārbūves darbu veikšanai un sagatavota dokumentācija aizņēmuma saņemšanai no valsts aizdevumu programmas pašvaldību investīciju projektiem.