Kļūsti par mūsējo Vindā!

Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda” ir sākusies pieteikšanās jaunajam mācību gadam. Bērniem un jauniešiem ir iespēja tikties klātienē un satikt savus pedagogus un draugus, kā arī darboties radoši un attīstīt savas prasmes dažādos pulciņos.

“Vindā” tiek piedāvāti trīs novirzieni: kultūrizglītība, tehniskā jaunrade un sports. Sīkāku informāciju par pulciņiem un Vindas pedagogiem var uzzināt mājaslapā, sadaļā “Pulciņi”. Kā arī informāciju par pieteikšanās kārtību un jaunajiem noteikumiem, kā notiks interešu izglītība jaunajā mācību gadā, var uzzināt šeit.

Izglītības un zinātnes ministrijā noteikts, ka dalībai interešu izglītības nodarbībās nepieciešams derīgs negatīvs Covid-19 tests, kas veikts izglītības iestādē iknedēļas testēšanas ietvaros. Negatīvais Covid-19 tests (papīra vai digitālā formātā) jāuzrāda, dodoties uz interešu izglītības nodarbībām. Izglītojamie pirmsskolas izglītības pakāpē neveic Covid-19 testu, lai piedalītos interešu izglītības nodarbībās. Organizējot nodarbības, tiks ievēroti šādi pamatprincipi: informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.