Klusās nedēļas un Lieldienu Dievkalpojumi Valmieras novadā

Klusās nedēļas un Lieldienu Dievkalpojumi Valmieras novadā

Dievkalpojumu norišu laiki Valmieras novada draudzēs no 6. aprīļa līdz 10. aprīlim.  

Valmierā

6. aprīlī plkst. 18.00 Valmieras svētā Sīmaņa baznīcā notiks Zaļās ceturtdienas Dievkalpojums.

6. aprīlī plkst. 18.00 Valmieras Romas katoļu draudzē notiks Svētā Mise. Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena.

7. aprīlī plkst. 11.00 Valmieras svētā Sīmaņa baznīcā notiks Krusta ceļš.

7. aprīlī plkst. 15.00 Valmieras svētā Sīmaņa baznīcā notiks Dievkalpojums.

7. aprīlī plkst. 15.00 Valmieras Romas katoļu draudzē notiks Dievkalpojums. Kunga Ciešanu un Nāves piemiņas diena.

7. aprīlī plkst. 19.00 Valmieras Baptistu draudzē notiks Lielās piektdienas pielūgsmes vakars.

8. aprīlī plkst. 18.00 Valmieras Romas katoļu draudzē notiks Svētā Mise. Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija.

8. aprīlī plkst. 23.00 Valmieras svētā Sīmaņa baznīcā notiks nakts Vigīlija (dzied Vīru ansamblis).

9. aprīlī plkst. 8.00 Valmieras Romas katoļu draudzē notiks Svētā Mise. Kunga Augšāmcelšanās svētki.

9. aprīlī plkst. 11.00 Valmieras svētā Sīmaņa baznīcā notiks Lieldienu Dievkalpojums (dzied Draudzes koris).

9. aprīlī plkst. 11.00 Valmieras Baptistu draudzē notiks Lieldienu Dievkalpojums.

10. aprīlī plkst. 13.00 Valmieras svētā Sīmaņa baznīcā notiks Dievkalpojums senioriem.

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā

9. aprīlī plkst. 8.00 LELB Trikātas draudzē notiks Lieldienu Dievkalpojums (kalpos prāvests Edijs Kalekaurs).

Burtnieku apvienībā

6. aprīlī plkst. 19.00 Burtnieku Mācītājmuižā notiks Zaļās ceturtdienas Dievkalpojums.

7. aprīlī plkst. 14.00 Burtnieku Mācītājmuižā notiks Lielās piektdienas Dievkalpojums.

8. aprīlī plkst. 23.00 Burtnieku Mācītājmuižā notiks Nakts Vigīlijas Dievkalpojums.

9. aprīlī plkst. 10.00 Latvijas evaņģēliski luteriskajā Matīšu Sv. Mateja baznīcā notiks Lieldienu Dievkalpojums.

9. aprīlī plkst. 11.00  Burtnieku Mācītājmuižā notiks Lieldienu Dievkalpojums. 

9. aprīlī plkst. 14.00  Ēveles baznīcas Mācības mājā notiks Lieldienu Dievkalpojums.

Kocēnu apvienībā

2. aprīlī plkst. 10.00 LELB Rubenes draudzē notiks Palmu – Pūpolu svētdienas Dievkalpojums.

6. aprīlī plkst. 19.00 LELB Rubenes draudzē notiks Zaļās ceturtdienas Dievkalpojums.

7. aprīlī plkst. 15.00 LELB Rubenes draudzē notiks Lielās piektdienas – Jēzus Kristus Ciešanu Dievkalpojums.

8. aprīlī plkst. 23.00 LELB Rubenes draudzē notiks Lieldienu sagaidīšanas nakts Dievkalpojums.

9. aprīlī plkst. 10.00 LELB Rubenes draudzē notiks Lieldienu Dievkalpojums.

9. aprīlī plkst. 13.00 Dikļu baznīcā notiks Lieldienu Dievkalpojums.

9. aprīlī plkst. 14.00 Bērzaines saiešanas namā notiks Lieldienu Dievkalpojums.

Mazsalacas apvienībā

6. aprīlī plkst. 20.00 Mazsalacas Sv. Annas ev. lut. baznīcā notiks Zaļās ceturtdienas Dievkalpojums.

7. aprīlī plkst. 14.00 Mazsalacas Sv. Annas ev. lut. baznīcā notiks Lielās piektdienas Dievkalpojums.

7. aprīlī plkst. 17.00 Mazsalacas Baptistu draudzē, Lielā ielā 5, Mazsalacā, notiks Lielās piektdienas Dievkalpojums.

8. aprīlī plkst. 12.00 Septītās dienas adventistu Mazsalacas draudzē, Rīgas ielā 5, Mazsalacā, notiks Lieldienu Dievkalpojums.

9. aprīlī plkst. 11.00 Mazsalacas Baptistu draudzē, Lielā ielā 5, Mazsalacā, notiks Lieldienu Dievkalpojums.

9. aprīlī plkst. 13.00 Mazsalacas Sv. Annas ev. lut. baznīcā notiks Lieldienu Dievkalpojums.

10. aprīlī plkst. 13.00 Mazsalacas Romas katoļu draudzē, Rīgas ielā 14, Mazsalacā, notiks Lieldienu Dievkalpojums.

Rūjienas apvienībā

6. aprīlī plkst. 18.30 Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcā notiks Zaļās ceturtdienas Dievkalpojums.

7. aprīlī plkst. 12.00 Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcā notiks Lielās piektdienas Dievkalpojums.

9. aprīlī plkst. 10.00 Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcā notiks Kristus augšāmcelšanās svētku Dievkalpojums.

Strenču apvienībā

7. aprīlī plkst. 17.30 Strenču evanģēliski luteriskajā baznīcā notiks Lielās piektdienas Dievkalpojums.

9. aprīlī plkst. 9.00 Strenču evanģēliski luteriskajā baznīcā notiks Lieldienu Dievkalpojums.