Klusās nedēļas un Lieldienu Dievkalpojumi Valmieras novadā

vizuālis

Dievkalpojumu norišu laiki Valmieras novada draudzēs no 2024. gada 24. marta līdz 1. aprīlim.

Valmierā

28. martā plkst. 18.00 Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā notiks Zaļās ceturtdienas dievkalpojums.

29. martā plkst. 15.00 Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā notiks Lielās Piektdienas dievkalpojums.

29. martā plkst. 17.00 Lielās Piektdienas slavēšanas un pielūgsmes vakars notiks Valmieras Baptistu draudzē Veides ielā 2.

30. martā plkst. 12.00 Septītās dienas adventistu draudzē (Georga Apiņa ielā 4, Valmierā) notiks Lieldienu dievkalpojums.

30. martā plkst. 23.00 Lieldienu nakts vigīlija norisināsies Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā.

31. martā plkst. 11.00 Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā notiks Lieldienu dievkalpojums.

31. martā plkst. 11.00 Valmieras Baptistu draudzē (Veides ielā 2, Valmierā) notiks  Lieldienu dievkalpojums.

1. aprīlī plkst.13.00  Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā notiks dievkalpojums senioriem.

Bērzainē

31. martā plkst. 14.00 Lieldienu dievkalpojums notiks Bērzaines Saieta namā.

Burtniekos

28. martā plkst. 18.00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums būs Burtnieku mācītājmuižā.

29. martā plkst. 14.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums notiks Burtnieku mācītājmuižā.

30. martā plkst. 23.00 aicinām uz Lieldienu nakts vigīlijas dievkalpojumu Burtnieku mācītājmuižā.

31. martā plkst. 11.00 Lieldienu dievkalpojums notiks Burtnieku mācītājmuižā.

Dikļos

29. martā plkst. 13.00 Dikļu baznīcā notiks Lielās Piektdienas dievkalpojums.

31. martā plkst. 13.00 Dikļu baznīcā notiks Lieldienu dievkalpojums.

Matīšos

31. martā plkst.10.00 Matīšu Sv. Mateja baznīcā būs Lieldienu dievkalpojums.

Mazsalacā

29. martā plkst. 17.00 Mazsalacas baptistu draudzē norisināsies Lielās piektdienas dievkalpojums.

31. martā plkst. 11.00 Mazsalacas baptistu draudzē norisināsies Lieldienu dievkalpojums.
31. martā plkst. 13.00 Mazsalacas Sv. Annas draudzē norisināsies Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.

1. aprīlī plkst. 11.00 Lieldienu mise tiks svinēta Mazsalacas Katoļu draudzē Rīgas ielā 14.

Rubenē

24. martā plkst. 10.00 Rubenes baznīcā notiks Palmu – Pūpolu svētdienas dievkalpojums.

28. martā plkst. 18.30 Rubenes baznīcā notiks Zaļās ceturtdienas dievkalpojums.

29. martā plkst. 15.00 Rubenes baznīcā notiks Lielās piektdienas dievkalpojums.

31. martā plkst. 10.00 Rubenes baznīcā notiks Lieldienu dievkalpojums.

Rūjienā

30. martā plkst. 23.00 Lieldienu nakts vigīlijas dievkalpojums būs Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcā.

31. martā plkst. 10.00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums notiks Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcā.

Strenčos

29. martā plkst. 17.30 Strenču evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks Lielās Piektdienas dievkalpojums.

31. martā plkst. 9.00 Strenču evanģēliski luteriskajā baznīcā notiks Lieldienu dievkalpojums.

Trikātā

31. martā plkst. 8.00 Lieldienu dievkalpojums notiks Trikātas baznīcā.