Klimata un enerģētikas ministrs reģionālajā vizītē apmeklē Valmieru

Piektdien, 19. janvārī, Valmierā viesojās Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Vizītes laikā Valmieras novada pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Baiks pārrunāja aktuālos jautājumus, kas saistīti ar enerģētikas un infrastruktūras attīstību novadā.

Klimata un enerģētikas ministrs iepazīstināts ar energopārvaldības sistēmu Valmierā. Valmieras novada pašvaldībā viena no prioritātēm ir energoefektivitātes pasākumu veikšana pašvaldībai piederošajām ēkām ar mērķi ne tikai samazināt enerģijas patēriņu, bet arī uzlabot vides kvalitāti. Aizvadītajā gadā pēc energoefektivitātes paaugstināšanas un pārbūves atklāja dienesta viesnīcu Ausekļa ielā Valmierā, pirmsskolas izglītības iestādi “Ābelīte” Valmierā, sociālās un rehabilitācijas un dienas aprūpes centru Vaidavā, pašvaldības pakalpojumu centru Rencēnos un citas ēkas. Jānis Baiks atzīmēja, ka ne mazāk svarīgi ir veikt daudzdzīvokļu ēku renovēšanu un energoefektivātes pasākumu ieviešanu. Iedzīvotājiem lemjot par energoefektivitātes pasākumu veikšanu savām daudzdzīvokļu ēkām, pēdējo 15 gadu laikā siltumenerģijas patēriņš Valmierā ir samazinājies par aptuveni 35 %. Ministrs atzinīgi novērtē augsto skaitli renovētajām ēkām un labos piemērus saredz kā pamatu citu namu īpašnieku pozitīvam lēmuma par ēkas renovāciju.

Šobrīd izstrādē ir trīs vēja parku projekti Valmieras novadā, tādēļ aktuāls jautājums ir par to attīstību un iedzīvotāju satraukumu. Tāpat diskutēts par enerģētikas plānošanu, liekot uzsvaru, ka pašvaldībām ir svarīgi plānot garākā laika periodā nepieciešamo enerģijas jaudu, lai valstī veidotos kopskats par nepieciešamo enerģijas apjomu un tā sadali. Ministrs iepazinās arī ar aizvadītajā gadā atklātajiem saules parkiem novadā un uzņēmējiem, kas ražo ilgtspējīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību, nesot Valmieras novada vārdu pasaulē. 

Ministra vizīte turpinājās energoietilpīgākajā uzņēmumā novadā – AS “Valmieras stikla šķiedra” –, lai pārrunātu ar enerģētiku un uzņēmuma produkcijas ražošanu saistītus jautājumus. Aizvadītā gada vasarā uzņēmums noslēdza otrās augsta silīcija oksīda satura stikla kausēšanas krāsns būvniecību, investējot vairāk nekā 15 miljonus eiro energoefektīvos risinājumos un jaunu darbavietu radīšanā. 

Dienas otrajā daļā ministrs devās uz Vidzemes Augstskolu, pēc tam uz AS “Valmieras enerģija” katlumāju Dakstiņu ielā, kā arī aplūkoja būvniecības procesā esošo jauno katlu māju Rietekļa ielā. Valmierā jau 2014. gadā sākās pāreja no dabasgāzes uz atjaunīgo resursu izmantošanu. Līdz ar jaunās katlu mājas Rietekļa ielā nodošanu ekspluatācijā Valmieras pilsētā 98 % siltumenerģijas tiks saražota no atjaunīgās enerģijas. Ministrs vizīti noslēdza, tiekoties ar Valmieras uzņēmēju apvienību “Ozols”.