Klimata un enerģētikas ministrs aicina iedzīvotājiem izvērtēt elektroenerģijas pieslēguma efektivitāti savā mājoklī

No š.g. 1.jūlija stāsies spēkā AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales pakalpojumu tarifi. Tarifu pieaugums mājsaimniecību lietotājiem būs dažāds, atkarībā no tā, cik efektīvi pieslēgums tiek izmantots. Būtisku ietekmi tas atstās uz elektroenerģijas patērētājiem, kam mājokļos ir 3 fāžu pieslēgums ar 25 ampēru (A) un lielāku slodzi. Lai mazinātu gaidāmo elektroenerģijas rēķina pieaugumu, Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) aicina mājsaimniecības rūpīgi izvērtēt savā mājoklī uzstādītās pieslēguma jaudas.   

Energoresursu cenu un vispārējais cenu kāpums valstī ir ietekmējis gan mājsaimniecību lietotājus, gan visā tautsaimniecības sektorā esošo uzņēmumu, tostarp sistēmas operatoru darbību. Kā ikviens komersants, tā arī AS “Sadales tīkls” pārskatīja savas darbības izmaksas, ko neizbēgami pagājušā gada rudenī turpināja pastiprināt ģeopolitiskie apstākļi. Ne vien elektroenerģijas cenas pieaugums, par kādu operators iegādājas elektroenerģiju savam patēriņam un sistēmas uzturēšanai ietekmējis tarifu pieaugumu, bet arī  inflācijas  kāpums valstī,  elektroenerģijas patēriņa kritums Latvijā un arī AS “Augstsprieguma tīkls” pakalpojuma izmaksu pieaugums.

Lai mazinātu gaidāmo elektroenerģijas rēķina pieaugumu, Klimata un enerģētikas ministrija aicina mājsaimniecības rūpīgi izvērtēt savā mājoklī uzstādītās pieslēguma jaudas. Lietotājiem, kam ir 1 fāzes 16A pieslēgums, pieslēguma slodze jau šobrīd ir optimāla, līdz ar to samazināt uz mazāku slodzi tehniski nav iespējams. To, kāda ir mājoklī uzstādītā pieslēguma jauda, var noskaidrot http://www.e-st.lv/ klientu portālā.

Pēdējos gados lietotāju vidū motivācija izvērtēt sava pieslēguma efektivitāti nav bijusi pietiekami augsta, jo būtiskas atšķirības, piemēram, starp 3 fāžu pieslēguma 20A vai 25A lielu slodzi, uz rēķinu neatstāja. Pieaugot AS “Sadales tīkls” fiksētajai tarifa daļai iepretim mainīgajai, ietekme uz rēķinu no tā, kāda ir izvēlētā slodze, būs lielāka. Rūpīga, pārdomāta izvēle, izvērtējot patēriņa paradumus un ikdienas lietošanā izmantotās elektroenerģijas ierīces, var ļaut samazināt daļu no jaudas uzturēšanas maksas (fiksētā tarifa daļa), kas no š.g. 1.jūlija būs augstāka.

Piesakot slodzes samazināšanu, pakalpojums stājas spēkā jau nākamajā dienā,  un to lietotāji var veikt jebkurā brīdī. KEM atgādina, ka slodzes samazināšana ir bezmaksas pakalpojums, bet atjaunošana – maksas, ko veido AS “Sadales tīkls” atjaunošanas maksa un jaudas uzturēšanas maksa. Pieteikt slodzes samazināšanu var AS “Sadales tīkls” portālā www.e-st.lv, izvēloties “Pieteikt pakalpojumu” – “Pieslēgumi” – “Slodzes izmaiņas” – “Slodzes samazināšana”.   

Trīs praktiski soļi pieslēguma jaudas izvērtēšanai:

  1. Izpēti savu elektroenerģijas patēriņu. Elektroenerģijas patēriņa datus dažādos griezumos – gads, mēnesis, diena, stunda –, var aplūkot sava tirgotāja vai AS “Sadales tīkls” portālā www.e-st.lv. Iesakām veltīt laiku datu izpētei, jo šādas informācijas analīze ir solis ceļā uz elektroenerģijas lietošanas paradumu un pieslēguma efektivitātes izpratni.
  2. Izvērtē, kādas elektroiekārtas ikdienā izmanto un kādas nākotnē varētu lietot. Elektroenerģijas pieslēgumam nepieciešamo slodzi nosaka mājoklī esošās elektroierīces. Dažas no tām attiecīgos periodos var darboties gandrīz visu laiku, piemēram, apgaismojums, savukārt elektriskā cepeškrāsns tiek ieslēgta īslaicīgi. Lai saprastu, cik liela slodze pieslēgumam jāiztur, īpaši būtiski ņemt vērā tās ierīces, kurām ir liela elektriskā jauda, un kuras tiek lietotas vienlaikus.
  3. Izmanto AS “Sadales tīkls” slodzes aprēķina kalkulatoru, kas palīdzēs novērtēt nepieciešamo pieslēguma jaudu, kā arī nepieciešamības gadījumā sazinies ar sertificētu elektriķi.  Gan pašlaik esošo, gan potenciālo pieslēguma jaudu norādi tarifu kalkulatorā, lai redzētu, kā mainās AS “Sadales tīkls” tarifs vienā un otrā gadījumā.

Tarifa pieaugums uz katru no mājsaimniecību lietotājiem būs atšķirīgs. Tarifa kāpums samazināts pateicoties, pirmkārt, valdības pieņemtajam lēmumam – vienreizējam ārpuskārtas mehānismam tarifa pieauguma ierobežošanai, otrkārt, energoresursu cenas kritumam tirgū, treškārt, pārvades tarifa samazinājumam.  

Vienlaikus š.g. 21. jūnijā stājās spēkā grozījumi atbalsta programmā iedzīvotājiem atjaunojamo energoresursu iegādei. Pateicoties izmaiņām regulējumā, ražošanas iekārtas jaudas ierobežojums 50% no pieslēgumā atļautās maksimālāspatēriņa slodzes ir atcelts. Lietotāji, kuri saņēmuši atbalstu atjaunojamo energoresursu ražošanas iekārtu uzstādīšanai, ir aicināti samazināt esošās pieslēguma jaudas, kuras palielinājuši kopš iekārtu uzstādīšanas.

Maksa par patērēto elektroenerģiju ir atkarīga no elektroenerģijas cenas, par kādu noslēgts līgums ar lietotāja izvēlēto tirgotāju. AS “Sadales tīkls” tarifs veido daļu no kopējā elektroenerģijas rēķina, pārējo rēķina daļu veido elektroenerģijas cena un PVN. Tarifs sastāv no fiksētās un mainīgās daļas (maksa par elektroenerģijas piegādi – tarifa mainīgā daļa, kas atkarīga no patēriņa, maksa par jaudas uzturēšanu – tarifa fiksētā daļa). Par elektroenerģijas piegādi un jaudas uzturēšanu lietotāja pieslēgumā atbild sistēmas operators – AS “Sadales tīkls”, kam Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtē un apstiprina tarifus.

Papildu informācijai:
Baiba Jakobsone
Stratēģiskās koordinācijas departamenta direktores vietniece
T.: 26331188| E.: