Klajā laists Oļģerta Krodera 100. un Kroders.lv 10. jubilejas rakstu krājums KRODERDIENAS+

2022. gada 20. janvārī ar rakstu krājuma KRODERDIENAS+ izdošanu noslēgts gadu ilgušais teātra forums #kroderdienas.

Rakstu krājums KRODERDIENAS+ ir veltījums izcilā režisora Oļģerta Krodera 100. un viņā vārdā nosauktās teātra vietnes Kroders.lv 10. jubilejai, un tajā iekļauti gan pētnieciski raksti, gan populārzinātniskas publikācijas. Izdevums noslēdz kopš 2021. gada 20. janvāra notikušo pasākumu kopumu, kas ietvēra gan Zoom sarunu ciklu  ar Oļģerta Krodera domubiedriem, gan Oļģerta Krodera radošajai darbībai un teātra vietnes Kroders.lv 10 gadu pastāvēšanai veltītu zinātnisku konferenci.

“Rakstu krājums ir būtisks notikums gan Kroders.lv pastāvēšanas vēsturē, gan Latvijas teātra vidē. Izdevums interesentiem ļaus izzināt iepriekš maz aplūkotus Oļģerta Krodera personības un radošā darba aspektus, piemēram, analizējot Krodera Šekspīra iestudējumus pasaules teātra kontekstā, atklājot viņa ieguldījumu publicistikā vai iepazīstinot ar Krodera laikabiedriem Baltijā. Tikpat nozīmīga ir krājumā iekļautā desmit Kroders.lv arhīva rakstu izlase, kas fiksē Latvijas teātra neseno procesu un kritikas žanru daudzveidību,” par krājuma ieceri stāsta Kroders.lv galvenā redaktore Ieva Rodiņa.

Rakstu krājuma KRODERDIENAS+ izdevējs ir Latvijas Teātra darbinieku savienība, tas tapis ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Simtgades biroja finansiālu atbalstu. Krājuma idejas autore, zinātniskā redaktore – Ieva Rodiņa, projekta vadītāja un redaktore – Lauma Mellēna-Bartkeviča, māksliniece – Ieva Upmace.

Krājums KRODERDIENAS+ ir bezmaksas izdevums. Tas tiks izplatīts Latvijas teātriem, augstskolām, lielākajām bibliotēkām un sadarbības partneriem. Plānots laist klajā arī krājuma digitālo versiju.