Kijivas delegācijas vizīte Valmieras novada pašvaldībā

11. jūnijā Valmieras novada pašvaldībā viesojās Ukrainas pilsētas Kijivas delegācija, lai plašāk iepazītos ar Valmieras novada pašvaldības piedāvāto sociālo atbalstu iedzīvotājiem.

Delegācijas sastāvā bija Marina Petrovna-Honda, Kijivas pilsētas Valsts administrācijas vadītāja vietniece, Ruslans Svetlijs, Kijivas Sociālā dienesta vadītājs, Oļena Smereka un Aleksandrs Maļejevs.

Delegāciju sagaidīja Ričards Gailums, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos, Kaija Muceniece, Sociālās pārvaldes vadītāja, Oksana Kiriļuka, Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecības Valmierā vadītāja.

Kopā ar pašvaldības pārstāvjiem delegācija viesojās grupu dzīvokļos Ūdens ielā 2C, kur pakalpojumu sniedz biedrība “Latvijas Samariešu savienība”. Inga Brente-Mieze, biedrības “Latvijas Samariešu savienība” Vidzemes sociālo pakalpojumu vadītāja, viesus iepazīstināja ar pieejamo pakalpojumu – grupu dzīvokļiem, naktspatversmes un atskurbtuves pakalpojumu. Marina Petrovna-Honda interesējās par to, kāda ir ikdiena grupu dzīvokļu klientiem, sadzīve un formalitātes, ar ko saskaras grupu dzīvokļos.

Delegācija vizīti turpināja sociālo pakalpojumu atbalsta centrā “Solis”, lai plašāk iepazītos ar centra piedāvājumu. Viesi iepazinās ar dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, atzinīgi vērtējot arī specializētajās darbnīcās radīto piedāvājumu, piemēram, šūšanas darbnīcā tapušos tautastērpu aizsargmaisus un apavu maisiņus vietējam tautas deju kolektīvam. Delegācija novērtēja arī sociālās rehabilitācijas iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējiem. Marina Petrovna-Honda uzteica centrā pieejamo infrastruktūru, un plašās telpas, kas ir ne tikai funkcionālas un ilgtspējīgas, bet vizuāli ļoti pievilcīgas un mājīgas.

Tālāk Ričards Gailums Kijivas delegāciju iepazīstināja ar Valmieras novada pašvaldības struktūru, Sociālo lietu pārvaldes funkcijām un pašvaldības iedzīvotājiem pieejamo sociālo atbalstu dažādās dzīves situācijās. Neformālajā sadaļā tika pārrunāta arī šī brīža situācija Ukrainā sociālajā jomā, kur, diemžēl, ir liels sociālo pakalpojumu sniedzēju trūkums, jo lielākā daļa no šiem cilvēkiem šobrīd veic brīvprātīgo darbu karā cietušajiem.

Noslēgumā Valmieras novada pašvaldības vadība pateicās ukraiņiem par viesošanos Valmierā un izteica stingru atbalstu ukraiņu tautai cīņā par savu neatkarību.