“Katras tautas lielākais dārgums ir tās valoda.” (J. Endzelīns)

J. Endzelīna Kauguru pamatskola

22. februārī atzīmējām valodnieka Jāņa Endzelīna dzimšanas dienu. Jānis Endzelīns visu mūžu uz zinātniskiem pamatiem ir veidojis un izkopis latviešu literāro valodu, lielu uzmanību veltījis latviešu valodas pareizai rakstībai un  izrunai.

Arī šajā gadā J. Endzelīna Kauguru pamatskolā runājām par dižo valodnieku, skolēni no 4. līdz 9. klasei savas zināšanas apliecināja latviešu valodas skolotāju organizētajā viktorīnā. Skolēni pārbaudīja savas zināšanas par sinonīmiem, antonīmiem, frazeoloģismiem. Viņi veidoja jaunus vārdus, rakstīja salīdzinājumus par valodu. Priecēja skolēnu izdoma, piemēram, valoda ir kā mūzika manās ausīs, valoda ir kā pasaka, kā dzejolis, kā vārdu banka, kā spoža zvaigzne, kā liela jūra. Valoda ir kā esence, kā dzīvība.

Lepojamies ar skolēniem: Miku Rambolu, Esteri Buku, Kristianu Salmiņu, Annu Mariju Petrovsku, Rūdolfu Bijonu, Andru Evelīnu Petrovsku, Loretu Andrupi, Santu Morozovu, Sintiju Āboliņu,  Andru Evelīnu Petrovsku, Kristiānu  Spalviņu, Kalvi Jurgensonu, Pēteri Ezeru, Reini Morozovu, Ingu Kurpnieku, Sendiju Kristiānu Cinci, Ingu Kurpnieci, Raivo Plužmo, Robinu Zuti, Agri Armīnu Strelkovu, Sandru Paulu Lippi, Ievu Cini un Emīliju Kitiju Brantu.

Daudzināsim, kopsim un leposimies ar savu valodu!

Iveta Rambola,
Valmieras novada J. Endzelīna Kauguru pamatskolas direktore