Kampaņa “Neizdzēs dzīvību!” savvaļas dzīvnieku aizsardzībai

neizdzēs dzīvību

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) sāk informatīvo kampaņu “Neizdzēs dzīvību!” savvaļas dzīvnieku aizsardzībai, kurā informēs sabiedrību par sekām un atbilstošāko rīcību, sastopoties dabā ar savvaļas dzīvnieku mazuļiem.

Kampaņā īpašu uzmanību pievērsīs atgādinājumam par cieņpilnu attieksmi pret savvaļas dzīvniekiem, lai novērstu situācijas, kurās pie cilvēkiem pieradināti savvaļas dzīvnieki tiek pamesti vai atgriezti savvaļā, apdraudot sabiedrību, paši sevi, apdzīvotas vietas vai publisko infrastruktūru.

“Pie cilvēka uzaudzināts savvaļas dzīvnieka mazulis ir pieradis sajust savā tuvumā cilvēku, pieradis tikt barots, tāpēc neprot un nemēģina barību meklēt kā viņa savvaļas sugas brāļi. Taču cilvēkiem jāapzinās, ka savvaļas dzīvnieks nekad nekļūs par mājdzīvnieku, kā rezultātā tiek izaudzināts nedz savvaļai, nedz arī nebrīvei piemērots dzīvnieks,”

skaidro Līgatnes dabas taku vadītāja Inta Lange.

Tādējādi ar šo kampaņu DAP sekmēs izpratni par pareizu rīcību, sastopot dabā savvaļas dzīvnieku mazuļus, piemēram, lapsu, lāci, lūsi, putnu, stirnu, zaķi un citus. Tāpat eksperti informēs, kādas var būt potenciālās sekas nepārdomātas vai neiecietīgas rīcības gadījumā.

DAP pasūtītajā SKDS aptaujā secināts, ka Latvijā nepilna puse (44 %) aptaujāto iedzīvotāju ir sastapušies ar savvaļas zīdītāju mazuļiem. Inta Lange uzsver: “Latvijā visbiežāk sastopamās savvaļas zīdītāju sugas ir aļņi, brieži, lapsas un stirnas. Vienlaikus regulāri saņemam ziņas par satiktiem ežiem, zaķiem, arī pūcēm un vāverēm, jo attiecīgie dzīvnieki atrodas tuvu cilvēkiem. Dzīvniekus nedrīkst barot, ar viņiem fotografēties, jo viņi pieradīs pie pārtikas un uzmanības, nespējot vairs pastāvēt paši par sevi. Tam apliecinājums ir scenārijs ar Gulbenes lācēniem.”

Lai iepazītos ar materiālu, kur ir apkopota informācija, kā rīkoties, sastopoties ar savvaļas dzīvniekiem, DAP aicina apmeklēt vietni: www.neizdzesdzivibu.lv.

DAP arī mudina ikvienu Latvijas iedzīvotāju iespēju robežās izvairīties no savvaļas dzīvnieku un mazuļu traucēšanas. Tomēr gadījumos, ja dzīvnieks nonācis bezpalīdzīgā stāvoklī, piemēram, ir savainots, kaut kur iestrēdzis, atrodas sev netipiskā vidē ar satrauktu uzvedību, vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kas palīdzēs dzīvniekam nokļūt ierastajā vidē.

DAP informatīvā kampaņa “Neizdzēs dzīvību!” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un pareizu rīcību, sastopot dabā savvaļas dzīvnieku mazuļus. Šī kampaņa jeb projekts “Es esmu no savvaļas. Gribu dzīvot savā vaļā!” tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu (projekta Nr. 1-08/30/2022).

Informāciju sagatavoja:
Ilze Reinika,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Vecākā komunikācijas speciāliste