Kamēr vari, tikmēr dari (2022)

Kamēr vari, tikmēr dari (2022)

Kamēr vari, tikmēr dari (2022)

Projekta īstenotājs: Iniciatīvas grupa “Senioru deju kopa “Sapnis””
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: Trikātas senioru deju grupa “Sapnis” ar iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā iegūto finansējumu, deju grupai uzšūti jauni, skaisti tērpi. 2024. gadā Trikātas senioru deju grupa “Sapnis” svinēs 20 gadu jubileju. 
Paveiktais: kolektīva dalībniekiem uzšūti 12 jauni tērpi.