“Kafija ar politiķiem – jaunieši novadā no pilsētas līdz laukiem?”

Aicina jauniešus un lēmumu pieņēmējus tikties neformālās sarunās

2021. gadā tikāmies attālināti, lai kopīgi diskutētu par jauniešu vajadzībām. Šogad aicinām jauniešus piedalīties neformālā diskusijā “Kafija ar politiķiem – jaunieši novadā no pilsētas līdz laukiem?”.

Šobrīd notiek Valmieras novada jaunatnes jomas attīstības dokumentu izstrāde, un ir svarīgi tajā iesaistīt arī pašus jauniešus, lai izzinātu viņu intereses, vajadzības un kopīgi uzlabotu Valmieras novada pilsētu, pagastu un lauku jauniešu dzīves kvalitāti. Lai sniegtu iespēju tikties neformālās sarunās jaunietim un lēmuma pieņēmējam, dalīties savā redzējumā un uzklausīt vienam otru, Valmieras novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Trikātas jauniešu centru, Burtnieku jauniešu centru, Rūjienas jauniešu centru un Valmieras Jaunatnes centru “Vinda” rīko:

“Kafija ar politiķiem – Jaunieši novadā no pilsētas līdz laukiem?” 2022. gada 13. maijā plkst. 14.00-19.00 Burtnieku jauniešu centrā Jaunatnes ielā 15, Burtniekos, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā.

“Kafija ar politiķiem” ir īpaši organizēta pēcpusdiena, kurā neformālā vidē ir iespēja satikties jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai pārrunātu aktuālas tēmas, uzklausītu viens otra viedokli un kopā radītu jaunas idejas vai meklētu risinājumus, lai kopīgi veidotu Valmieras novadu, ievērojot jauniešu vajadzības visās apdzīvotās vietās. Tā ir platforma neformālām sarunām brīvā gaisotnē, kurā visi runā kā līdzīgs ar līdzīgu.

Priecāsimies jauniešus un lēmumu pieņēmējus redzēt neformālās sarunās, tas būs liels ieguldījums jaunatnes jomas attīstībai Valmieras novadā.

Reģistrējies līdz 9. maijam, aizpildot pieteikumu šeit.