Kā Valmieras novada izglītības iestādēs notiks skolēnu testēšana

Šogad, uzsākot jauno mācību gadu, skolēniem mācības klātienē varēs notikt uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu, ko paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoti grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Lai ar septembra mēnesi varētu nodrošināt izglītības procesa sākšanos skolās, skolēniem sākotnējie testi būs jānodod līdz 30. augustam. Testēšanu apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem un tā notiek sadarbībā ar laboratorijām. Video pamācība, kā vienkārši un pareizi veikt testu: www.youtube.com/watch?v=IhxXJOA_j0Q

Jau šobrīd Valmieras novada izglītības iestādes informē vecākus par to, kad notiks testu saņemšana un nodošana. Vecākus aicinām informāciju pārbaudīt e-klases e-pastā vai pie skolēnu klases audzinātājiem, kā arī rakstiski sniegt piekrišanu par bērna testēšanu un personas datu apstrādi izglītības iestādē.

Ierodoties izglītības iestādē, skolēnam būs jāuzrāda papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā viedierīcē) Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Skolēni, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, tā darbības laikā Covid-19 tests nav jāveic.

Katrā Valmieras novada izglītības iestādē par skolēnu testēšanu atbildīgā amatpersona pārbaudīs informāciju par skolēna iespējām piedalīties mācību procesā klātienē.

Ar izglītības iestādē veikto testu tā derīguma laikā skolēns varēs piedalīties klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās un darba ar jaunatni aktivitātēs arī citās izglītības iestādēs.

Ja skolēns testēšanu neveic, tad izglītības apguvi klātienē nevarēs uzsākt. Vecākiem, kuri atsakās veikt bērnu testēšanu, ir nepieciešams iesniegt iesniegumu skolas direktoram, lai pamatizglītības ieguvi no 1. līdz 8. klasei bērnam nodrošinātu ģimenē. Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka izglītība ģimenē nav attālinātās mācības – par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas paši vecāki, skolai sniedzot metodisko atbalstu un vienojoties par iegūto zināšanu pārbaudi.

Katra Izglītības iestāde regulāri informēs par masku lietošanu un higiēnas prasību ievērošanu, jo izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, var pieņemt pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu visiem izglītojamiem.

Foto: pexels.com