Kā rīkoties, ja spēcīgas lietusgāzes laikā pilsētā applūst ielu posmi?

Valmieras pilsētā spēcīgu lietusgāžu laikā identificētas kritiskās vietas, kur notekūdeņu sistēma pie apjomīga un vienlaicīga nokrišņu daudzuma nevar uzreiz novadīt visu lietus ūdens apjomu – tas aizplūst pakāpeniski. Veicot ikdienas ielu sakopšanas darbus (smilšu, lapu, atkritumu savākšana), tiek veikts preventīvs darbs, pārbaudot un attīrot lietus ūdens uztvērējakas. 

Spēcīgs lietus un krusa veido koku lapu un zaru, kā arī smilšu sanesumus, kas strauji aizsprosto uztvērējakas. Līdz ar to arī jaunizbūvēto un atjaunotu ielu posmi var applūst. 

Kā rīkoties, ja spēcīgas lietusgāzes laikā pilsētā applūst ielu posmi?

  • Ieteicams neturpināt transportlīdzekļa kustību pa applūdušu brauktuvi, lai nesabojātu savu transportlīdzekli, neapdraudētu citu satiksmes dalībnieku drošību, netraucētu uztvērējaku attīrīšanas darbus. Jānovērtē dažādi riski pirms applūdušās vietas šķērsošanas, piemēram, zem ūdens var būt dziļš izskalojums vai ar ūdens spiedienu pacelti un aizskaloti skataku vāki.
  • Ja nav izdevies savlaicīgi atrast apbraucamo ceļu, tad ieteicams apturēt transportlīdzekli un gaidīt līdz ūdens līmenis samazināsies. Spēcīgas lietusgāzes strauji sākas un strauji beidzas.
  • Konstatējot, ka ielas posms ir applūdis, par to lūdzam ziņot, zvanot Operatīvās informācijas centram pa bezmaksas diennakts atbalsta tālruņa numuru 8484, norādot precīzu atrašanās vietu. Atbildīgie darbinieki veiks lietus ūdens uztvērējakas pārbaudi un atbrīvos to no aizsprostojuma.
  • Ja ir iespējams, tad, neapdraudot savu drošību, lietus ūdens uztvērējaku no sanesumiem var atbrīvot arī iedzīvotāji, piemēram, izmantojot grābekli. Nekādā gadījumā nav pieļaujama skataku vāku noņemšana!

Operatīvus lietus ūdens uztvērējaku attīrīšanas darbus veic pilsētas uzturēšanas pakalpojuma sniedzējs SIA “Valmieras Namsaimnieks” un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs SIA “Valmieras ūdens”, savukārt transporta kustības novirzīšanu – Valmieras novada pašvaldības policija.