Kā iedzīvotāji var saņemt informāciju par Valmieras novada pašvaldības aktualitātēm

informācijas saņemšana

Kopš Valmieras novada pašvaldības izveides 2021. gada 1. jūlijā, iedzīvotāju informēšana par Valmieras novada pašvaldības aktualitātēm notiek vairākos pašvaldības izveidotos informācijas kanālos.

Galvenais informācijas kanāls, kas nodrošina ātru informācijas publicēšanu un nodošanu iedzīvotājiem, ir Valmieras novada mājaslapa www.valmierasnovads.lv. Valmieras novada mājaslapa atbilst informācijas piekļūstamības un drošības prasībām. Šobrīd notiek svarīgas informācijas pārcelšana no apvienojamo pašvaldību mājaslapām, kas drošības apsvērumu dēļ tiks slēgtas, tiklīdz www.valmierasnovads.lv būs izveidoti vienoti pašvaldības pakalpojumu apraksti un publicēti konsolidētie pašvaldības saistošie noteikumi. Mājaslapā ir publicēta svarīga informācija par novadu, iedzīvotājiem pieejamiem pašvaldības pakalpojumiem, darbinieku kontaktinformācija, norišu kalendārs, pasākumu afišas, saistošie noteikumi, domes un komiteju sēžu norises laiki un darba kārtības, informācija par projektiem, foto galerijas, video, tiešraides, jaunumi, kurus interesenti var atlasīt pēc tematiskajiem filtriem. Tāpat ikviens, ierakstot sava e-pasta adresi, mājaslapas sadaļā labajā apakšējā stūrī “Pieteikties jaunumiem” un izvēloties interesējošus tematus, var pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā.

Valmieras novada pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai, saziņai ar iedzīvotājiem un iedzīvotāju iesaistei ir izveidoti sociālo tīklu konti. Facebook konts ir Valmieras novadam, kā arī visām septiņām teritoriālajām apvienībām. Ir vienots Valmieras un Valmieras novada Instagram un Twitter konts.

Iedzīvotājiem, kuri nevar saņemt informāciju par Valmieras novada pašvaldības aktualitātēm internetā, būtiskāko informāciju no 1. jūlija ir iespēja saņemt Valmieras novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, ko pašvaldība izdod un izplata vienu reizi mēnesī. Jūlijā, augustā un septembrī ir izdots pārejas izdevums, kamēr tika gatavots jauns iepirkums par informatīvā izdevuma izdošanu un izplatīšanu visā novada teritorijā katrā privātmāju un dzīvokļu pastkastē, ja vien iedzīvotājs nebūs no saņemšanas atteicies. Veiksmīgi noslēdzoties iepirkumam, jau oktobra beigās Valmieras novada iedzīvotāji informāciju no pašvaldības saņems savā pastkastē jaunā informatīvā izdevumā – A4 formātā. Līdz ar jaunā dizaina informatīvā izdevuma izdošanu pašvaldība izzinās iedzīvotāju viedokļus par dažādiem jautājumiem.         

Par Valmieras novada pašvaldības oficiālo saistošo noteikumu publicēšanas vietu pašvaldības dome ir noteikusi Latvijas Vēstnesi (www.lv.lv). Arī tur ir iespēja pieteikties jaunumu saņemšanai par sev interesējošajiem tematiem. Pašvaldības informatīvajā izdevumā publicēsim saistošo noteikumu skaidrojumus un vizualizētu informāciju.

Tāpat iedzīvotāji interesējošo informāciju par Valmieras novada pašvaldības aktualitātēm varēs saņemt visās Valmieras novada bibliotēkās, apvienību pārvaldēs un klientu apkalpošanas centros.

Valmieras iedzīvotāju aptaujā pašvaldības informācijas kanālus iedzīvotāji ir minējuši kā svarīgākos, kā saņemt un uzzināt jaunumus par aktualitātēm pašvaldībā.