Jērcēnmuižas svētkos varēs satikt baronu Krīdeneru

Jērcēnmuiža

16. jūlijā Jērcēnmuižā aicinām svinēt barona Krīdenera 165. jubileju. Lai arī plecos ievērojama gadu nasta, svētkos varēs satikt arī pašu baronlielskungu. Varbūt viņš pastāstīs kādu medību piedzīvojumu vai vienkārši kādu joku. Kā tas iespējams, tas lai paliek noslēpumā.

Svētku aktivitātes iesāksies plkst. 12.00 ar izpriecām pašiem mazākajiem, jo darbosies piepūšamās atrakcijas dažādu vecumu bērniem. Par finansiālo atbalstu bērnu atrakcijām paldies biedrībai “Lauku partnerība Ziemeļgauja”.

Ciemos Jērcēnmuižā ieradīsies tāli un gaidīti viesi – Lūznavas muižas kadriļu deju grupa, lai parādītu un varbūt arī iemācītu, kā dejo kadriļu. Kadriļa ir modes deja, kurā parasti piedalās četri pāri, dejai ir četras daļas un noslēguma daļa, bet nereti arī sestā daļa, kas parasti ir polka vai valsis. Plkst. 13.00 Lūznavieši ar dejām, mūziku un tērpiem radīs muižas dzimšanas laika – 20. gadsimta sākuma – atmosfēru.

No plkst. 14.00 līdz 16.00 mazus un lielus uz jautrām muižas laika spēlēm jaunās skaņās aicinās sporta un tūrisma  klubs “Zaļā pēda”. Varēs izmēģināt spēkus pakava mešanā, trepju golfā, ripas dzīšanā un citās spēlēs.

Pēc labi padarīta darba pienākas arī cienasts, tāpēc plkst. 16.00 muižkungs sola cienāt ar īpašo svētku zupi un saldiem jubilejas kārumiem.

Svētku sveicienu jubilāram atvedīs leijerkastnieks Gatis Grīnbergs, plkst. 17.00 ierodoties no pašas galvaspilsētas Rīgas.

Savukārt no plkst. 18.00 līdz 20.00 interesenti varēs ielūkoties nesenā un senākā pagātnē, noskatoties dažādas filmas par Jērcēnu pagasta vēsturi un šodienu.

Kā jau kārtīgā jubilejā, dāmas aicinām ierasties garos tērpos un kungiem neaizmirst uzlikt īpašo vīrišķības simbolu – cepuri, jo plkst. 21.00 varēs valsēt zaļumballē kopā ar grupas “Alianse” mūziķiem. Lai netrūktu ne sāļš, ne salds, rūpēsies “Kauču” kafejnīcas saimnieki.

Baudīsim vasaru Jērcēnmuižā un parkā! Atnāciet novēlēt kuplas laimes Jērcēnmuižas saimniekam 165. jubilejā!