Jērcēnmuižas kompleksā atklāts Tradīciju nams

Jērcēnmuižas kompleksā atklāts Tradīciju nams

10. novembrī vienā no Jērcēnmuižas kompleksa ēkām tika atklāts Tradīciju nams.

Vēsturiski šajā namā ir atradusies muižas klēts, kolhoza “Ļeņina dzirkstele” laikā – garāžas, bet no 2010. līdz 2020. gadam – Mednieku nams.

2010. gadā, piesaistot ELFLA līdzekļus, biedrība “Mednieku biedrība Jērcēni” ar Strenču novada domes atbalstu muižas baltajā klētī īstenoja projektu “Izstāžu – sanāksmju telpa un šautuve Jērcēnos”, paplašinot aktivitāšu iespējas un kultūras pasākumu daudzveidību Strenču novadā kā arī sniedzot nozīmīgu ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Mednieku namā desmit gadus notika pasākumi, izstādes, šaušanas sacensības, tā bija vietējās kopienas pulcēšanās vieta un tūristu apskates objekts ar putnu un dzīvnieku izbāžņu kolekciju.

Pēdējos pāris gados ēkā rosība bija apsīkusi un Valmieras novada Strenču apvienība šīs telpas nolēma nodot Strenču Kultūras centra pārziņā. Tika veikts telpu remonts un iegādāts aprīkojums – mēbeles un sadzīves tehnika – ar domu izveidot Tradīciju namu, kur rīkot kultūras pasākumus, kā arī izmantot telpas izīrēšanai dažādām svinībām un citiem notikumiem.

Tradīciju nama atklāšanā piedalījās uzaicinātie vietējās kopienas ļaudis, kā arī Valmieras novada pašvaldības pārstāvji.

Tradīciju nama atklāšanu ieskandināja mūziķi Daumants Kalniņš un Romāns Vendiņš.

Plānots, ka jau drīz jaunatklātajās telpās ar koncertiem viesosies arī citi mūziķi. 27. decembrī uzstāsies Aija Vītoliņa un Romāns Vendiņš. Apskatīties Tradīciju nama telpas un baudīt koncertu aicināts ikviens interesents.

Tradīciju nams ir pieejams, iepriekš sazinoties par tā izmantošanas iespējām ar Jērcēnu Tautas nama kultūras pasākumu organizatori Artu Šomasi, e-pasts: , tālrunis: 28323986.