Jaunu soliņu uzstādīšana Endzelē (2023)

Jaunu soliņu uzstādīšana Endzelē (2023)

Jaunu soliņu uzstādīšana Endzelē (2023)

Projekta īstenotājs: Iniciatīvas grupa “Jeru pagasta iedzīvotāji”
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: sekmēt sabiedrisko labumu un veicināt sakārtotas vides veidošanos Endzelē, Jeru pagastā, uzstādot divus soliņus ceļā uz Jeru pagasta pārvaldes un bibliotēkas ēku: viens soliņš paredzēts blakus galvenajai ielai Endzeles centrā (zaļajā zonā netālu no Eko punkta) un viens – Endzeles muižas teritorijā (kalnā, kas ved uz muižu).
Paveiktais: Izgatavoti, piegādāti un uzstādīti divi soliņi un divas atkritumu urnas, noorganizēts neliels atklāšanas pasākums un vietējo iedzīvotāju tikšanās.