Jaunieši nometnē izzina profesiju iespējas

No 10. līdz 14.augustam Valmierā jau otro reizi notika vasaras karjeras nometne “Atver durvis, atklāj sevi”, kurā piedalījās jaunieši no 14 līdz 17 gadiem.

Nometnē satikās 30 jaunieši, kuri vēlējās iepazīt dažādu jomu profesijas un saturīgi pavadīt brīvo laiku, izprast sevi, pilnveidot esošās un attīstīt jaunas, noderīgas prasmes.

Nometnes dalībnieki ne vien pārrunāja karjeras izvēles izaicinājumus, bet arī tikās ar interesantiem un iedvesmojošiem dažādu jomu pārstāvjiem. Jaunieši tikās ar Instagram.com treneri, komunikācijas speciālisti un influenceri Sindiju Bokāni, lai uzzinātu, kā veidot savu sociālo tīklu profilu un, kā radīt saturu, kas piesaista auditoriju, jo īpaši pievērsta uzmanība modes un dzīvesstila satura veidošanai Instagram.com.

Nometnes laikā pie jauniešiem viesojās arī Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums, kurš dalījās ar gadu gaitā uzkrāto dažādo profesionālo pieredzi. Savukārt Vidzemes Augstskolas pasniedzējs, uzņēmējs un ceļotājs Jānis Bikše tikšanos ar jauniešiem iesāka ar sarunu, par jautājumu, kas ir izglītība? Viņš īpaši iedvesmoja jauniešus ar komandējumu un ceļojumu stāstiem, par viesošanos dažādās valstīs un jaunu iespaidu gūšanu. Tāpat bija iespēja izzināt komandas saliedēšanas trenera darbu, viesojoties brīvdabas piedzīvojumu parkā “Ežu šķūnis”.

Aizraujošs piedzīvojums jauniešiem bija ekskursija ar vilcienu uz Cēsīm, kur apskatīta ne tikai vecpilsēta, bet arī apmeklēts Zero waste un beziepakojuma veikals ieber.lv un satikts Cēsu Bērnu un jauniešu centra automodelisma nodarbību vadītājs Aigars Krūmiņš.

Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātes dekāns, Inženierzinātņu studiju virziena direktora vietnieks studiju programmā “Mehatronika” Alvis Sokolovs jauniešiem izrādīja Vidzemes Augstskolu un izstāstīja par studiju iespējām. Apmeklēta tika arī Valmieras integrētā bibliotēka, kur jaunieši praktiski darbojoties to iepazina no cita skatpunkta, turpmāk jaunieši zinās, kā kopkatalogā meklēt grāmatas, kā strādāt ar datu bāzēm un ieguva citas noderīgas prasmes.

Nometnes jaunieši viesojās arī Valmieras novada fondā (VNF), kur tā pārstāves – Gundega Siliņa un Patrīcija Gudina – pastāstīja par nevalstisko organizāciju iespējām un izaicinājumiem. Jaunieši uzzināja par brīvprātīgo darbu, kas ir labs pirmās darba pieredzes gūšanas veids. Tāpat jaunieši sadarbībā ar VNF un fondu “Iespēju tilts” varēja piedalīties dekupāžas nodarbībā un uzzināja vairāk par sociālo uzņēmējdarbību. Plānots, ka ar laiku kopīgi radītos darbiņus varēs ievietot pārdošanai sociālās uzņēmējdarbības veikalā “Čaklās bites bode”.

Nometnes noslēdzošajā dienā jaunieši devās uz Vīnkalnu saimniecības picu skolu, kur piedalījās picu cepšanā, kā arī sarunās ar saimnieci Zandu Žentiņu izzināja dažādus saimniekošanas un sakoptas lauku saimniecības uzturēšanas padomus. Savukārt pēdējās nometnes aktivitātes veda uz Valmieras koprades darbnīcu DARE, kur iepazina tās tehnisko iekārtu iespējas dažādu prototipu radīšanai, kā arī piedalījās radošā sietspiedes darbnīcā, kur par piemiņu no nometnes tapa T-krekli, Valmieras Attīstības aģentūru un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Valmieras biznesa inkubatoru, lai vairāk uzzinātu par uzņēmējdarbības vidi Valmierā un uzņēmējdarbība uzsākšanas iespējām.

“Vasaras karjeras nometne jauniešiem ir laba iespēja, lai sāktu domāt karjeras izvēles virzienā. Ne vienmēr ir iespējams zināt, ko vēlies turpmāk darīt, ir viegli apjukt lielajā piedāvājumu klāstā, māc neziņa, tāpēc mācām jauniešiem ar sevi strādāt, tam tikt pāri un pieņemt sev piemērotākos lēmumus. Viesošanās uzņēmumos, tikšanās ar iedvesmojošiem profesionāļiem, ekskursijas un saliedēšanas aktivitātes ir piemērotas, lai jauniešiem demonstrētu iespējamos virzienus, dodoties pa karjeras ceļu. Īpašus mirkļus nometnē sagādāja brauciens ar vilcienu, ko daļa jaunieši piedzīvoja pirmo reizi. Jauniešiem rūp vide un zaļā domāšana, Zero waste un beziepakojuma veikals ieber.lv jauniešiem lika uzkavēties ilgāk, interese bija liela un jautājumu daudz. Brīvdabas piedzīvojumu parkā “Ežu šķūnis” jauniešiem bija iespējams izmēģināt tā jauno elementu – brīvo kritienu, tādējādi pārbaudot sevi, pārvarot bailes un grūstot pārliecību, ka es to spēju,” norāda vasaras karjeras nometnes “Atver durvis, atklāj sevi” vadītāja Daiga Kīna.

Nometne norisinājās otro gadu pēc kārtas, 23 no 30 jauniešiem nometnē piedalījās pirmo reizi, bet 7 atkārtoti, jo vēlējās turpināt sevis izzināšanas procesu un novērtēja nometnes sniegtās iespējas savā izaugsmē. Nometnes noslēgumā jaunieši uzsvēra, ka šī bija iespēja lietderīgi pavadīt  brīvo laiku, iegūt jaunas zināšanas, pieredzi un emocijas. Gūtas pozitīvas atziņas, tiekoties ar profesionāļiem, personībām, kuras  iedvesmoja, dalījās dzīves pieredzē, zināšanās, stāstīja par savu dzīves ceļu un profesiju. Nometnes dalībnieki novērtē, ka nedēļas laikā varēja satikt tik daudz cilvēkus, kuriem patīk tas, ko viņi dara, un ir laimīgi ar izvēlēto profesiju. Jauniešus patīkami pārsteidza Valmieras integrētās bibliotēka apmeklējums, zuda stereotipi par bibliotekāra profesiju un bibliotēku tikai kā grāmatu saņemšanas vietu. Bibliotēka ir aprīkota ar  tehnoloģijām, piedāvā plašas iespējas meklēt informācija internetā un datu bāzēs, ir satikšanās vieta, kā arī rīko dažādus interesantus pasākumus.

Nometni paredzēts īstenot arī nākamajā gadā, lai jaunieši varētu izdarīt pamatotu un mērķtiecīgu karjeras izvēli.

Vasaras karjeras nometni organizēja Valmieras pilsētas pašvaldība, Valmieras Attīstības aģentūra un jauniešu biedrība “VirziensA”. Nometnes organizatori pateicas Valmieras Jauniešu mājai par atbalstu tās organizēšanā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.

FOTO