Jaunieši no Valmieras piedalījušies projektā [Multi]Medijpratība

Jaunieši no Valmieras piedalījušies projektā [Multi]Medijpratība

Medijpratība – prasme lietot medijus un kritiski izvērtēt saņemto informāciju. Tā ir viena no būtiskākajām 21. gadsimta prasmēm, kas jātrenē un jāpilnveido mūža garumā.

Lai veicinātu Latvijas jauniešu medijpratību, Gētes institūts Rīgā un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs 2022. gadā organizēja ilgtermiņa projektu [Multi]Medijpratība. Tajā ar publisko bibliotēku atbalstu piedalījās piecas jauniešu komandas no Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Kuldīgas un Valmieras. Rezultātā ir tapuši pieci informatīvi video par tādiem medijpratības aspektiem kā dziļviltojums, stereotipi medijos, dezinformācija, viltus ziņas un sekstings.

Valmieru projektā pārstāvēja Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 10. a klases skolnieces Madara Papova, Marta Kazaka un Madara Ozoliņa, kuras veidoja video par viltus ziņām. Komandu atbalstīja mentore Egita Šaicāne (Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja).

Jaunie autori savos video runā par sarežģītiem jautājumiem vienaudžiem un citiem interesentiem saprotamā valodā, skaidro terminus, atsaucas uz konkrētiem piemēriem, norāda, kur atrodama papildu informācija medijpratības izkopšanai, kā arī atgādina, ka apzināta dezinformācijas izplatīšana ir sodāma.

Piemēram, video par dziļviltojumiem (deepfake) uzzinām, kā tos veido, kādam mērķim izmanto un, kas svarīgi, kā dziļviltojumu atpazīt; video par stereotipiem medijos veidotāji aicina ikvienu kļūt par ziņas autoru un izvērtēt, vai ziņa neveicina aizspriedumus un neizplata maldīgus pieņēmumus. Video par viltus ziņām, dezinformāciju un sekstingu konfrontē skatītājus ar konkrētiem gadījumiem un piedāvā risinājumus rīcībai, nonākot šādā situācijā vai saskaroties ar šādu informāciju.

Valmieras komandas dalībniece Madara Papova par iegūto, piedaloties projektā, stāsta: “Video scenārija plānošanas un filmēšanas process bija interesants un tajā pašā laikā arī sarežģīts, jo uzzinājām ko jaunu ne tikai par izvēlēto medijpratības tēmu, bet arī par video montēšanu un filmēšanu. Projekta noslēguma pasākumā, noskatoties visu komandu veidotos video, iepazināmies arī ar citām tēmām – gan stereotipiem medijos, gan dezinformāciju, kā arī uzzinājām, cik izplatīti sociālo mediju vidē ir dziļviltojumi.” Komandas mentore Egita Šaicāne uzsver galveno projekta ieguvumu – jauniešu pašu veidotus video kā informatīvus materiālus vienaudžiem par aktuāliem un svarīgiem jautājumiem, lai pasargātu sevi un līdzcilvēkus, analizējot un vērtējot medijos pieejamo informāciju.
Aicinām iepazīties ar projekta [Multi]Medijpratība gaitā tapušajiem jauniešu video, dalīties ar tiem sociālajos medijos, izmantot nodarbībās par medijpratības tematiem, kā arī pilnveidot savas zināšanas medijpratības jautājumos!

Video un informācija pieejama projekta vietnē www.goethe.de/multimedijpratiba. Turpat arī ekspertu raksti par video apskatītajiem tematiem: Klinta Ločmele, IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē vadītāja, aplūko naida runas izplatību un stereotipus, ar kuriem ikdienā sastopamies medijos, LNB Bibliotēku attīstības centra medijpratības nozares eksperts Emīls Rotgalvis aprakstījis sekstinga radītos riskus tiešsaistes komunikācijā. Vietnē latviešu valodā publicēta arī virkne poļu un vācu autoru rakstu par viltus ziņām un dziļviltojumiem. Raksti tapuši Gētes institūta projekta www.goethe.de/latvija/baltimeli ietvaros.

Projekts norisinājās no 2022. gada maija līdz decembrim. Projektā iesaistījās piecas trīs līdz četru jauniešu (9. līdz 11. klase) komandas. Katru komandu atbalstīja mentors – bibliotekārs vai skolotājs, kurš palīdzēja mācību un video veidošanas procesā.

Mērķis ir jauniešu medijpratības veicināšana un pieredzes apmaiņa, radot informatīvu video par izvēlētu medijpratības tematu, kas būtu noderīgs vienaudžiem, pedagogiem, bibliotēku darbiniekiem un plašākai publikai.

Projektu [Multi]Medijpratība īstenoja Gētes institūts Rīgā sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centru. Komandu izveidē iesaistījās reģionu bibliotēkas: Jelgavas pilsētas bibliotēka, Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka, Kuldīgas Galvenā bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka un Valmieras integrētā bibliotēka.

Kontaktpersonas: Emīls Rotgalvis, LNB Bibliotēku attīstības centrs (, tālr. 20420628; Zigrīda Murovska, Gētes institūts Rīgā (, tālr. 67508194).

Informāciju sagatavoja:
Emīls Rotgalvis, Zigrīda Murovska, Egita Šaicāne

Medijpratība" url="https://www.valmierasnovads.lv/jauniesi-no-valmieras-piedalijusies-projekta-multimedijpratiba/"]