Jaunieši dod iespēju jauniešiem – 1000 eiro jauniešu idejai

Jaunieši dod iespēju jauniešiem - 1000 eiro jauniešu idejai

Kā ikkatru pavasari, arī šogad Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorija (VNF JIL) ir izsludinājusi savu ikgadējo konkursu “Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2022”. Konkursā ikviens jaunietis var iesniegt savas idejas un ieceres līdz pat 1000 eiro un gūt atbalstu to īstenošanai Valmieras novadā! Ideju iesniegšanas termiņš: š.g. 2. maijs plkst. 23:59 (jā, sekundi pirms pusnakts)!

Iepriekšējā gadā fonda aktīvistes apmeklēja Valmieras novada skolas un jauniešu centrus, atbalstot mini ideju īstenošanu. “Rudens laikā jaunieši varēja īstenot mini idejas līdz 50 eiro ar VNF JIL atbalstu, tad vēlējāmies saprast, kas jauniešiem rūp un ir aktuāls. Pārliecinoties, ka jaunieši spēj īstenot labus darbus ar mazām naudas summām, tagad aicinām jauniešus domāt krietni lielākas un apjomīgākas idejas, labākās atbalstot pat ar 1000 eiro lielu naudas summu!” uzsver Undīne, VNF JIL koordinatore.

Lai skubinātu jauniešus apdomāt īstenojamās idejas, VNF JIL kopā ar fondu apmeklēs novada skolas un jauniešu centrus. “Protams, nav reāli – izdomāt un uzrakstīt kvalitatīvu ideju vienas mācību stundas laikā, tomēr ir svarīgi jauniešiem nodot informāciju par VNF JIL konkursu. Un tad kopā ar klases audzinātāju, jauniešu lietu speciālistu vai kādu citu pieaugušo līdz galam izdomāt sākotnējo ideju,” norāda Undīne.

Ja vēlies, lai fonda aktīvisti ciemotos arī jūsu skolā vai centrā, pastāstot vairāk par konkursu “Jaunieši dod iespēju jaunietim 2022”, aicinām sazināties ar VNF JIL koordinatori Undīni, rakstot uz e-pastu: vai zvanot pa tālruni: 20009979. Līdzīgi kā mini ideju konkursā, arī lielā konkursa ciemošanās laikā jaunieši ar savām sākotnējām idejām iepazīstinās pārējos un paši nobalsos par klases favorītideju. Ja kāda no skolās vai centros izskanējušām idejām tiks arī reāli iesniegta VNF JIL konkursā, tā gūs īpašos papildu punktus.

Jānorāda, ka ciemošanās iestādēs notiek VNF Labdarības un filantropijas skolas programmas ietvaros, kuras laikā jaunieši piedalās arī mini pētījumā par labdarības un pilsoniskās līdzdalības tendencēm Valmieras novadā. Jauniešu līdzdarbošanās savas apkārtējās vides veidošanā joprojām ir vērtējama kā zema, tādēļ ir nepieciešams to regulāri sekmēt un veicināt: VNF Labdarības un filantropijas skolas laikā jaunieši tiks mudināti gan paust savu individuālo viedokli dažādos pilsoniskās līdzdalības jautājumos, gan līdzdarboties savas vietējās vides veidošanā ar fonda atbalstu.

Labdarības un filantropijas skolas pasākuma norisi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.