Jauni noteikumi amatiermākslas kolektīviem, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai

Ministru kabinets 9.oktobrī izsludināja ārkārtējo situāciju no šī gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim*. Ārkārtējās situācijas laikā stājas spēkā jauni noteikumi, kas paredz kā amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu norises, tā arī profesionālās ievirzes izglītības programmu un interešu izglītības īstenošanas kārtību mūzikas, mākslas un dejas jomā.

Noteikumi paredz, ka amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi drīkst notikt tikai epidemioloģiski drošā vidē. Tas nozīmē, ka mēģinājumos iekštelpās un ārpus telpām var piedalīties tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Jāievēro, ka nodarbības laikā telpās drīkst atrasties ne vairāk kā 20 personas (neskaitot kolektīva vadītājus). Vienlaikus jāparedz 15m2 telpas platība katrai personai un jāpievērš uzmanība, lai ģērbtuvju aizpildījums nepārsniedz 25%. Joprojām nedrīkst pieļaut grupu savstarpēju satikšanos. Mēģinājumos 2 metru distanci var neievērot dejas apguves laikā. Mutes un deguna aizsegus telpās var nelietot dziedot, spēlējot pūšaminstrumentu un dejojot.

Noteikumi paredz iespēju rīkot individuālas (vai vienas mājsaimniecības ietvaros) nodarbības amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāta. Tādā gadījumā vadītājam jābūt ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī jāievēro 2 metru distance nodarbības laikā.

Mēģinājumos jānodrošina iesaistīto un nodarbināto personu reģistrācija, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju. Ja konstatēta saslimšana ar Covid-19, pēc SPKC pieprasījuma ir jānodod mēģinājumos iesaistīto personu dati, kā arī jāsniedz informācija par mēģinājuma norises datumu un vietu.

Amatiermākslas kolektīvi nedrīkst rīkot aktivitātes un publiskus vai privātus pasākumus (tai skaitā doties uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās personas no cita kolektīva.

Turpmāk izglītības iestādes iekštelpās visām personām jālieto sejas maskas. Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās klātienē bez ierobežojumiem var piedalīties skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Programmu apguve izglītojamiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, notiek attālināti vai klātienē individuāli, vienas grupas, klases vai kursa ietvaros, ja izglītojamie vienlaikus nav citu grupu, klašu vai kursu izglītojamie. Tādā gadījumā izglītojamais uzrāda negatīvu Covid-19 testa rezultātu (izņemot pirmsskolas izglītības programmā izglītojamos). Ārtelpās nodarbības drīkst notikt ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm vai kursiem. Izglītības procesa īstenošanā jānodrošina tas, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo grupas vienlaikus nepārklājas, atrodoties vienā telpā (izņemot pārvietošanos), kā arī jānovērš to pārklāšanās ārtelpās starpbrīžos.

Izglītības iestādes neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumi u.c.) ārpus izglītības iestādes.

Tāpat jaunajā rīkojumā noteikts, ka valsts un pašvaldību institūciju darbinieki un amatpersonas no 2021.gada 15.novembra darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

*Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (likumi.lv)

Informāciju sagatavoja:
Linda Ertmane,
Latvijas Nacionālais kultūras centra sabiedrisko attiecību speciāliste