Jaunas elektroinstalācijas un zāles remonts Jērcēnmuižā

Vienā no Valmieras novada senākajām ēkām – Jērcēnmuižā uzsākti elektroinstalācijas atjaunošanas  un zāles remonta darbi.

Veicot ēkas elektroietaišu profilaktiskos mērījumus, novērtēts elektroiekārtu tehniskais stāvoklis, tā atbilstība energostandarta LEK 002 prasībām, personāla drošībai, elektroietaišu aizsardzībai un ugunsbīstamības novēršanai. Pēc pārbaudes secināts, ka elektroinstalācija ir novecojusi un nepieciešama tās rekonstrukcija un modernizācija.

Elektroinstalācijas atjaunošanas izmaksas ir 14 000 EUR, 10 000 bija paredzēts 2021. gada budžetā. Budžeta grozījumu rezultātā nācās atrast vēl 4 000 EUR, cenu kāpuma dēļ.

Tika veiktas vairākas tirgus izpētes, kuru rezultātā noskaidrots, ka elektroinstalācijas rekonstrukciju un modernizāciju veiks SIA “Varikon”. Uzņēmums ir sācis darbu un to paredzēts pabeigt 2022. gada martā.

Speciālisti apsekojot ēku secināja, ka veicot elektroinstalācijas nomaiņu, nav iespējams saglabāt esošo sienu apdari zālē, līdz ar to nepieciešams  finansējums zāles remontam. Iepriekšējais zāles remonts veikts 1986. gadā.

Valmieras novada pašvaldības dome ir piešķīrusi 24 000 EUR Jērcēnmuižas zāles remontam. Finansējums paredzēts no Strenču apvienības pārvaldes budžeta, veicot grozījumus Valmieras novada pašvaldības 2021. gada budžetā.

Zālē paredzēta ģipša paneļu demontāža, sienu un griestu atjaunošana, saglabājot dekoratīvos griestu paneļus, vēsturisko durvju atjaunošana, apgaismes ķermeņu nomaiņa. Darbus veiks SIA “Brickwood”.

Jērcēnmuiža būvēta 1900. gadā kā viena no muižas kompleksa ēkām. Vēstures avoti stāsta, ka barons Krīdeners to cēlis savām neprecētajām māsām kā dzīvojamo ēku, tāpēc tā ieguvusi neoficiālo nosaukumu Freileņu māja.

Šobrīd ēkā atrodas Jērcēnu pagasta bibliotēka un Jērcēnu Tautas nams.