Jaunai skolai – jaunu skolotāju: jo viss sākas ar mums!

2021./2022. mācību gadā divdesmit Valmieras 2. vidusskolas skolotāji piedalījās Erasmus+ projektā.

Projekta ideja balstās uz jaunākajām Eiropas un Latvijas nostādnēm izglītības un kultūrpolitikas jautājumos. Tā ir iespēja katras personības nepārtrauktai izglītības ieguvei, kas  balstās uz ilglaicīgam vērtībām un primārām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši ilgtermiņa prasībām, savām interesēm un vajadzībām, tādējādi nodrošinot savu personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

Valmieras 2.vidusskolas skolotāji projekta ietvaros pilnveidoja pedagoga darbā nozīmīgas prasmes: saziņu svešvalodās, pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālās prasmes, mācīšanos mācīties, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību, kultūras izpratni un izpausmi.

Programmas ”Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools” īstenotāji Itālijā pieredzes apmaiņā ar kolēģiem no Polijas, Spānijas, Horvātijas  pārliecinājās, ka  digitalizācijas attīstība maina gan komunikācijas formas, gan ikdienas norises, gan pakalpojumus, gan lielražošanu. Nav iespējams prognozēt, kādas izmaiņas notiks ilgākā laika posmā. Ir skaidrs, ka skolēni jāgatavo pārmaiņu pilnai dzīvei, attīstot viņu spēju patstāvīgi iegūt nepieciešamās zināšanas visdažādākajos veidos, izmantojot visas iespējas. Kādā veidā  – šāds lēmums jāpieņem skolotājam, kurš ir augsti kvalificēts, radošs profesionālis ar tiesībām izlemt, kā strādās skolēni, lai sasniegtu izglītības reformā nospraustos mērķus.

Maltā iesaistoties programmās ”Empowerment in ICT Skills – Making Use of Technology Tools” un  “Fluency and English Language Development for Educational Staff”, kolēģi pilnveidoja savas angļu valodas zināšanas , komunicējot ar dažādu valstu pārstāvjiem. Valmieras 2.vidusskolas  pirmsskolas izglītības iestādes ”Varavīksne” direktora vietniece izglītības jomā Katrīna Briežkalne atzīst, ka ir bijis liels izaicinājums   izkāpt no savas komforta zonas, sazināties svešvalodā, nodibināt kontaktus tālākai sadarbībai ar citu valstu:  Čehijas, Vācijas, Spānijas, Polijas kolēģiem. Projekta ietvaros ir izdevies paplašināt redzesloku turpmākajam  darbam un gūt jaunas radošas idejas, kuras būs iespējams realizēt jau atjaunotājās bērnudārza telpās.

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja Sanita Vītola ir pārliecināta, ka Erasmus+ dotās  iespējas nostiprināt svešvalodas zināšanas  ir lielisks atbalsts inovatīvu ideju atlasē ikdienas darbam no ārzemju vietnēm, kā arī pilnveidotas svešvalodas prasmes noderēs sava priekšmeta mācīšanai angļu valodā.

Valmieras 2. vidusskolas un  Vidzemes augstskolas  svešvalodu pasniedzēja Olga Suharževska ir pārliecināta, ka CLIL metodika ir lieliska darba forma, piedāvājot jauniešiem saistoši apgūt gan valodu, gan dabas zinātņu jeb ICT mācību priekšmetus. Skolotājai ir iecere atjaunot  Tea time savstarpējai saziņai starp kolēģiem angļu valodā, lai stiprinātu valodu, ja ikdienā tās pielietojums nav regulārs.

Valmieras 2. vidusskolas dabaszinību jomas skolotājas Velta Sniķere, Zigita Baldone un Sanita Zviedrāne piedalījās Associazione JUMP rīkotajos kursos “OUTDOOR LEARNING – Teachers and staff team building – working together and build cooperation projects”, kas notika Itālijā, nelielā piejūras pilsētiņā Soverato, Kalabrijas reģionā. Ļoti iedvesmojošas bija nodarbības par “Outdoor learning and outdoor education” kopā ar Guiseppe Perrotti. Tika gūts teorētisks ieskats par “outdoor education” filozofiju un Ekoskolu darbību, kā arī daudz praktisko iemaņu un jaunu ideju, mācot savus priekšmetus ārpus klases. Apgūts, kā interesanti un sekmīgi izmantot apkārtējo vidi (pilsētvidi, mežu utt.) mācību procesā. Izzinātās  neformālās izglītības metodes un veiksmīgas komandas veidošanas principus. Papildinātas zināšanas ar spēlēm un jautrām, bet tajā pašā laikā vispusīgām aktivitātēm, kuras noteikti varēs pielietot ikdienas darbā. Paralēli mācībām, katra diena tika papildināta ar kultūras programmu, piemēram, kur tika iepazīta vietējā vēsture un aplūkotas izcilas mākslas vērtības, kā, piemēram, “Pieta di Antonello Gagini” un “Village of Soverato vecchia”. Kolorītā vecpilsēta – Badolato apbūra apmeklētājus ar šauro, līkumoto ieliņu šarmu, smaidīgiem un atvērtiem cilvēkiem, ziedošiem balkoniem un kaķiem. Pozitīvi, atvērti cilvēki, jauni kontakti, jaunas zināšanas un pieredze, angļu valoda praksē, kultūra, vēsture, Itālijas daba –  Jonijas jūra, ziedoši koki un pļavas, šādā virpulī sešas kursu dienas vienā elpas vilcienā. 

Par Kiprā apgūto programmu ”Group Fitness Trends in Schools” ir patīkami pārsteigts sporta skolotājs, Vidzemes džudo skolas vecākais treneris Ventis Beķeris. Vērtīgākais ieguvums ir citu valstu kompetenču izzināšana sporta jomā, vērtību skala un treniņu programmas, kas paredz mācību priekšmetu integrēšanu un skolotāju savstarpējo sadarbību sporta nodarbībās, ko Ventis iecerējis realizēt jau no septembra Valmieras 2. vidusskolā.

Jebkura domu, ideju apmaiņa, sekmējas ar pārmaiņām esošajā darba vidē, tādējādi Valmieras 2. vidusskola jau 2022./2023. mācību gadāsaviem skolēniem piedāvās pilnveidotu digitalizētu procesu un inovatīvo aplikāciju izmantošanu ikdienas mācību nodarbībās, tiks paplašināt CLIL nodarbību piedāvājums, paplašinot savu redzesloku un pilnveidojot savas svešvalodas prasmes, kā arī dibinot jaunus kontaktus un projektus turpmākām darbam.

 Ar realizēta projekta starpniecību:

  • ir paaugstināta svešvalodu apgūšanas motivācija pedagogu vidū;
  • ir paaugstināta skolotāju motivācija inovatīvu metožu izmantošanā apmācības procesā;
  • ir paplašināta skolas digitālo tehnoloģiju krātuve;
  • ir veicināta Erasmus+ programmas atpazīstamība kolēģu vidū.

“Ikdienā arī ir zelts, tikai atroc!” šie Aspazijas vārdi ir kā moto projekta noslēgumam. Ikdiena ir skolotāja darbs, kurš liek domāt arvien ko jaunu, lai pilnvērtīgi būtu kopā ar skolēniem. Ideju, aktivitāšu pedagoga darba somā ir ne mazums, bet dažkārt nepietiek laika, lai tās citiem saprotami “izķidātu”. Dažkārt šķiet, ka izdarītais, izdomātais jau nekas tāds nav. Bet…, lai tomēr rādītu citiem sakrāto bagātību, kolēģi, cer ka būs vēl Erasmus+ mobilitātes, un būs iespēja dalīties savās idejās un pārdomās par redzēto, apgūto, piedzīvoto… atkal un atkal…

Tiekamies jau rudenī, lai kopīgi  praksē pārbaudītu jaunās atziņas!

ERASMUS+

Valmieras 2. vidusskolas Erasmus+ KA1 projektu “Jaunai skolai-jaunu skolotāju: jo viss sākas ar mums!”, finansējuma līgums Nr. 2019-1-LV01-KA101-060295), līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:
Sanita Eglīte, Valmieras 2. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā