Jāsāk tīrīt sniegs no jumtiem!

vizuālis ar lāstekām uz jumta

Valmieras novada pašvaldība māju un ēku īpašniekus vai to apsaimniekotājus aicina izvērtēt nepieciešamību tīrīt jumtus no sniega un apledojuma. Meteorologu pašreizējās prognozes rāda, ka nākamnedēļ temperatūra būs svārstīgāka – brīžiem pakāpsies virs nulles, brīžiem piesals, biežāk gaidāmi nokrišņi. Līdz ar to var veidoties situācijas, ka biezā sniega sega strauji slīd no jumtiem, apdraudot gājēju drošību, bojājot pie ēkām novietotos transportlīdzekļus. Uz jumtiem, sniegam vairākkārt atkūstot un atkal piesalstot, veidojas apledojums un lāstekas. Tāpat atkušņa laikā sniega segas smagums vairākkārtīgi pieaug un var radīt pārslodzi, deformējot jumta klājumu vai tā nesošās konstrukcijas.

Ir laiks savlaicīgi veikt sniega un apledojuma notīrīšanu no jumtiem, balkoniem, lodžijām, lietusūdens teknēm, kā arī pie jumta dzegām un sniega barjerām! Svarīgi atcerēties, ka šos darbus nepieciešams veikt arī nedzīvojamiem namiem un viendzīvokļa mājām. Jumtu attīrīšanu no sniega veiks arī Valmieras novada pašvaldības ēkām, kurām tas ir nepieciešams.

Darbu laikā jānorobežo bīstamā (darba) zona. Notīrītais sniegs un ledus nedrīkst traucēt gājēju kustībai pa ietvēm un transporta pārvietošanos pa piebrauktuvēm un piebraucamajiem ceļiem.

Pareiza sniega un ledus novietošana:

  • valnī gar ielas vai ietves malu;
  • ielu krustojumos sniega valnī starp brauktuvi un gājēju ietvi attīra joslu vismaz 1 m platumā;
  • aizliegts veidot sniega krāvumus uz lietus ūdens uztvērēju aku restēm un arī apstādījumiem;
  • ja iela un brauktuve ir šaurāka par 5 m, tad sniega valni var iestumt grāvī;
  • sniegu no ietvēm un brauktuvei piegulošajām zaļajām zonām nedrīkst novietot uz brauktuves!