Jāņa Baika tikšanās ar Valmieras iedzīvotājiem

iedz tikšanās Kurtuvē

23. martā plkst. 18.00 laikmetīgās mākslas telpā “Kurtuve” (Rīgas ielā 25A Valmierā) Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, un domes deputāti aicināja Valmieras iedzīvotājus uz tikšanos.

Turpinot tradīciju, tikšanās ar iedzīvotājiem notiek kādā ēkā, ko pašvaldība plāno atjaunot vai jau ir atjaunojusi, tā ļaujot iedzīvotājiem iepazīties ar pašvaldības plāniem nākotnē. Šoreiz par bijušās katlumājas izmantošanu kultūras vajadzībām, kur šobrīd mājīgi iekārtojies Valmieras Drāmas teātris.

Sanākušos J. Baiks vispirms īsi iepazīstināja ar Valmieras novada izveides gaitu, 2023. gada budžeta plāniem un prioritātēm, aktualitātēm Valmierā un Valmieras novadā, kā arī atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem.

2023. gada prioritātes ir:

•           Nodrošināt iedzīvotājiem nozīmīgus pamatpakalpojumus;

•           Nodrošināt izglītības pakalpojumu un sociālo atbalstu;

•           Turpināt īstenot uzsāktos infrastruktūras objektus;

•           Sagatavot augstas gatavības projektus ārējā finansējuma piesaistei nākotnē;

•           Divu industriālo parku attīstība.

            Iedzīvotājiem bija iespēja uzzināt arī par iespējām pretendēt uz pašvaldības atbalstu sabiedriskām iniciatīvām.

Stāstot par izglītības nozari, J. Baiks skaidroja, ka, lai gan novadā kopumā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 0,34 % kopš novada izveides, skolēnu skaits ir palielinājies par 1,24%. Šobrīd novadā ir slēgta tikai viena skola – Brenguļu sākumskola, skolu tīkla efektivizēšanas plāna laikā notiek diskusijas par vismaz vienas vidusskolas saglabāšanu novada ziemeļu daļā. Rudenī tiks atklāta paplašinātā pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”, kur pirmsskolas vajadzībām ir pārbūvēts Valmieras 2. vidusskolas viens korpuss. Pašvaldībai ir jārisina jautājumi par tām vietām novadā, kur bērniem trūkst vietu pirmsskolas grupiņās. Nākotnē pašvaldība saskarsies ar mācību priekšmetu pedagogu trūkumu, tāpēc iespējama arī izglītības iestāžu statusa maiņa.

Sociālo pakalpojumu attīstībai Valmierā top koka būve – Dienas aprūpes centrs. Iedzīvotājus interesēja arī Valmieras teātra pārbūves norise. Neiztrūkstošs tikšanās jautājums bija dzīvojamā fonda trūkums Valmierā un pašvaldības iespējas problēmas risināšanā. J. Baiks pastāstīja, ka Valmieras novada pašvaldības 100% kapitālsabiedrība SIA “Valmieras namsaimnieks” piedalīsies valsts programmā par zemas īres maksas dzīvokļu namu būvniecību. Procesā ir Valmieras industriālo teritoriju attīstība.

Tikšanās noslēgumā notika diskusijas par ielu nosaukuma maiņu, pieminekļiem, memoriālu un Valmieras Kultūras centra pārbūvi.

Nākamā tikšanās notiks ar Mazsalacas pilsētas, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes pagastu iedzīvotājiem Mazsalacas vidusskolā 30. martā plkst. 18.00.