Izveidots alternatīvs Gaujas dabas takas maršruts dzelzsbetona tilta rekonstrukcijas darbu laikā

Gaujas dabas taka ir iecienīta atpūtas vieta vietējiem iedzīvotājiem un ļoti saistošs tūrisma objekts ūdens un dabas tūristiem. Tā sākas pie Strenču krācēm un vijas gar Gaujas krastu garām brīvdabas estrādei, koka skulptūru parkam, tālāk metot līkumu līdz dzelzsbetona tiltam pār Gauju. Tālāk taku vienā pusē ieskauj Gauja, bet otrā – Mīlestības vēris.

Šobrīd ir uzsākti dzelzsbetona tilta pārbūves darbi, kas ilgs līdz pat nākamā gada rudenim. Tā kā tilts sadala taku divās daļās, takā uzstādītas norādes zīmes par alternatīvo ceļu, lai apietu būvdarbu vietu.

Informāciju sagatavoja:
Madara Ribozola,
Valmieras novada pašvaldība


Karte, kurā iezīmēts alternatīvais ceļš (oranžais posms)