Izveidotas Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgās komitejas

1.jūlija Valmieras novada pašvaldības ārkārtas domes sēdē izveidotas piecas Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgās komitejas un ievēlēti to locekļi. Valmieras novada pašvaldības dome vienbalsīgi nolēma izveidot piecas Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgās komitejas: 

  • Finanšu komiteju;
  • Saimniecisko lietu komiteju;
  • Izglītības, kultūras un sporta komiteju;
  • Sociālo un veselības lietu komiteju;
  • Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu komiteju.

Katrs deputāts piedalās divās komitejās. Finanšu komitejā  – 11 deputāti, pārējās komitejās – 7 deputāti.

Finanšu komitejas sastāvā ievēlēti: Jānis Baiks, Jānis Dainis, Vugars Ecmanis, Ričards Gailums, Jānis Grasbergs, Kaspars Kļaviņš, Guna Ķibere, Jānis Olmanis, Harijs Rokpelnis, Jānis Upenieks, Toms Upners.

Saimniecisko lietu komitejas sastāvā ievēlēti: Mareks Bērziņš, Edgars Grandāns, Guntis Gladkins, Juris Jakovins, Reinis Muižnieks, Jānis Skrastiņš, Guntars Štrombergs.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāvā ievēlēti: Mareks Bērziņš, Jānis Dainis, Andris Klepers, Guna Ķibere, Reinis Muižnieks, Jānis Olmanis, Harijs Rokpelnis.

Sociālo un veselības lietu komitejas sastāvā ievēlēti: Jānis Baiks, Ričards Gailums, Edgars Grandāns, Juris Jakovins, Jānis Skrastiņš, Guntars Štrombergs, Toms Upners.

Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu komitejas sastāvā ievēlēti: Jānis Baiks, Vugars Ecmanis, Jānis Grasbergs, Guntis Gladkins, Andris Klepers, Kaspars Kļaviņš, Jānis Upenieks.

Katrai pastāvīgajai komitejai ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. jūlijam uzdots ievēlēt komitejas priekšsēdētāju, izņemot Finanšu komiteju, un priekšsēdētāja vietnieku.