Izveidota Valmieras novada Tūrisma pārvalde

1. septembrī darbu uzsāks Valmieras novada Tūrisma pārvalde, par kuras vadītāju ir iecelts Toms Treimanis.

“Uzsākot jaunās Tūrisma pārvaldes darbu, protams, gaidāmas arī izmaiņas. Plānojam tūrisma informācijas sniegšanu, suvenīru tirdzniecību un citus pakalpojumus maksimāli novirzīt tūrisma uzņēmēju rokās un tūrisma objektos. Līdz ar to Tūrisma informācijas centru funkcijas tiks īstenotas efektīvāk, savukārt centra darbinieki varēs pilnvērtīgāk pievērsties tūrisma attīstībai,”

stāsta Valmieras novada Tūrisma pārvaldes vadītājs Toms Treimanis.

Tūrisma pārvaldes uzdevums būs gādāt par tūrisma attīstību (tostarp par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, satiksmes infrastruktūras pilnveidi, dabas un kultūras mantojuma ilgtspējīgu izmantošanu, sabiedrības izglītošanu, veselīgu dzīvesveidu, sporta, kultūras un citu publisko pasākumu piesaisti un organizēšanu), sekmēt un sniegt atbalstu ar tūrismu saistītajai saimnieciskajai darbībai, kā arī popularizēt Valmieras novadu un tūrisma pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās aktivitātes, Tūrisma pārvaldē darbosies vadītājs un vadītāja vietnieks, Tūrisma attīstības speciālists, uzņēmējdarbības speciālists, starptautiskā tūrisma speciālisti, mārketinga speciālisti, pasākumu organizators un tūrisma informācijas konsultanti.

Pārvaldes tiešā pārraudzībā atrodas Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs, kas nodrošina ekspozīcijas pieejamību ikvienam interesentam par dabas objekta “Zilaiskalns” un Zilākalna ciemata vēsturi, tūrisma informāciju par Valmieras novadu, Vidzemi un Latviju un veicina Valmieras novada atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī.

Aicinām līdzdarboties tūrisma attīstībā! Vienmēr esam atvērti ieteikumiem un sadarbībai: .

Par tūrisma informācijas pieejamību Valmieras novada apvienībās (Burtnieku apvienība, Mazsalacas apvienība, Naukšēnu apvienība, Kocēnu apvienība, Rūjienas apvienība, Strenču apvienība un Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienība), jauno tūrisma mājaslapu un citām tūrisma aktualitātēm informēsim Valmieras novada pašvaldības komunikācijas kanālos – mājaslapā www.valmierasnovads.lv, Valmieras novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā un sociālo tīklu kontos.