Izveidota Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde

1. septembrī darbu uzsāks Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde.

“Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes uzdevums gandrīz 3000 km2 plašajā novada teritorijā ar vairāk nekā 54 tūkstošiem iedzīvotāju ir nodrošināt profesionālu sociālo darbinieku atbalstu, pakalpojumus, sociālo palīdzību un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Svarīgi atzīmēt, ka visi esošie klientu apkalpošanas punkti, kuros iedzīvotājiem bija iespēja saņemt sociālā dienesta pakalpojumus un atbalstu, tiks saglabāti. Turpinās darbs pie vienotu sociālo jomu regulējošo pašvaldības saistošo noteikumu izstrādāšanas. Pašlaik novada teritorijā spēkā ir esošie saistošie noteikumi par sociālo palīdzību, pakalpojumiem, sociālajām garantijām un pašvaldību brīvprātīgajām iniciatīvām, ko izstrādāja Valmieras novadā apvienotās pašvaldības. Pabalstu piešķiršanu, atbilstoši iedzīvotāja deklarētajai dzīvesvietai, nodrošina sociālie dienesti, bet Valmieras pilsētas iedzīvotājiem – Valmieras Sociālo lietu pārvalde,”

stāsta Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece.

Lai nodrošinātu veiksmīgu pārvaldes darbību, izveidotas četras struktūrvienības. Sociālās palīdzības nodaļas uzdevums būs sociālās palīdzības nodrošināšana iedzīvotājiem. Sociālo pakalpojumu nodaļas uzdevums būs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana, kā arī deinstitucionalizācijas projektu īstenošana. Sociālā darba nodaļa ietvers darbu ar ģimenēm un bērniem, pilngadīgām personām un personu grupām. Savukārt Veselības aprūpes nodaļas pamatfunkcija būs iedzīvotāju veselības veicināšana un ambulatorā dienesta ārsta palīgu pakalpojumu nodrošināšana mazaizsargātām iedzīvotāju grupām novada attālajās teritorijās.

Pārvaldes tiešā pārraudzībā atrodas pansionāts “Valmiera”, sociālās aprūpes centrs “Lode” un Sedas veco ļaužu aprūpes un invalīdu rehabilitācijas centrs.

Sociālo lietu pārvaldes mērķgrupas ir ģimenes ar bērniem, audžuģimenes, aizbildņi, personas, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdi, pensijas vecuma cilvēki, personas ar garīga rakstura traucējumiem un citas personu grupas, kurām ir nepieciešams sociāla rakstura atbalsts.

Par jauno saistošo noteikumu spēkā stāšanos informēsim pašvaldības komunikācijas kanālos – mājaslapā, bezmaksas informatīvajā izdevumā un sociālo tīklu kontos.