Izveidota Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde

Valmieras novada izaugsmes medaļa grafiskajā dizainā

Lai apsaimniekotu pašvaldībai piederošo un pārvaldītu pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu, 26.augusta sēdē Valmieras novada pašvaldības dome apstiprināja jaunās Valmieras novada pašvaldības iestādi “Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde”. Pārvalde darbu uzsāk 1.septembrī.

Lai īpašuma apsaimniekošanu un pārvaldību pārvalde nodrošinātu visā Valmieras novada teritorijā, tā darbosies ciešā sadarbībā ar pašvaldības apvienību pārvaldēm. Valmieras novadā no 1.septembra darbojas septiņas apvienību pārvaldes: Burtnieku apvienībā; Mazsalacas apvienībā; Naukšēnu apvienībā; Kocēnu apvienībā; Rūjienas apvienībā; Strenču apvienībā; Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā.

Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei būs divi galvenie darbības virzieni. Īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas uzdevumi būs:

  • organizēt zemes un nedzīvojamo telpu nomu un pārvaldību, kā arī pašvaldības kompetences ietvaros veikt dzīvojamā fonda apsaimniekošanu;
  • nodrošināt un sadarbībā ar apvienību pārvaldēm uzraudzīt pašvaldības ēku un būvju būvniecības procesu;
  • nodrošināt ielu, ceļu un saistītās infrastruktūras, kā arī pašvaldības ēku un inženierkomunikāciju pārvaldību;
  • nodrošināt nekustamo īpašumu pārvaldību un apsaimniekošanu, kā arī teritoriju uzturēšanu;
  • veikt teritorijas apzaļumošana, nodrošināt energopārvaldību un ugunsdrošību pašvaldības ēkās

Ņemot vērā plašās novada dabas teritorijas, kam nepieciešama vienota ilgtspējīga pārvaldība, Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei otrs galvenais darba uzdevums ir novada dabas resursu pārvaldība. Dabas resursu pārvaldības nodaļas uzdevumi būs:

  • vides un dabas resursu pārvaldība, tajā skaitā Burtnieku ezera apsaimniekošana;
  • pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošana (atjaunošana, kopšana, izstrāde u.tml.).

Papildu tam Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde iesaistīsies civilās aizsardzības jautājumu risināšanā.

Ņemot vērā, ka Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde tiek veidota kā jauna pašvaldības iestāde visai Valmieras novada teritorijai, ikvienā no pārvaldes kompetences jomām galvenais darba uzdevums būs savas jomas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sistēmas izveide.