Izveidota Valmieras novada Kultūras pārvalde

Lai sekmētu kultūras jomas attīstību Valmieras novadā, Valmieras novada pašvaldības dome 29. jūlija sēdē izveidojusi pašvaldības iestādi “Valmieras novada Kultūras pārvalde”. Tā darbu sākusi 1. septembrī.

Kultūras pārvaldes galvenie uzdevumi ir nodrošināt pašvaldības kultūrpolitikas stratēģijas izstrādi, koordinēt un veicināt valsts kultūrpolitikas un pašvaldības kultūrpolitikas stratēģijas īstenošanu Valmieras novadā; veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības un izcilību izaugsmei un radošās ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai; nodrošināt kultūras norišu daudzveidību un kultūras procesu pieejamību iedzīvotājiem Valmieras novadā.

“Valmieras novads un Valmieras pilsēta pretendē uz tiesībām 2027. gadā kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Dalība konkursā salīdzinoši īsā laikā ļāvusi apzināt novada kultūras tradīcijas un vērtības, par kurām jāturpina rūpēties, vienlaikus – saskatīt arī kultūras jomai būtiskus attīstības virzienus un izaicinājumus. Kā Eiropas kultūras galvaspilsētas pretendenti mēs esam apņēmības pilni turpmāko gadu laikā attīstīt kultūras piedāvājumu, kultūrvidi un kultūras infrastruktūru novadā. Vēlamies šajos procesos iesaistīt plašu sabiedrību un stiprināt kultūras jomas saikni ar citām nozarēm,” akcentē Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītājs Toms Upners.

Kultūras pārvaldes pārraudzībā ir Valmieras novadā esošie kultūras centri un to struktūrvienības, Valmieras bibliotēka ar struktūrvienībām – filiālbibliotēkām un pašvaldības dibināti muzeji, minot plašāk:

  • Valmieras Kultūras centrs ar struktūrvienībām Kocēnu Kultūras nams un Valmieras pagasta kultūras nams; Trikātas Kultūras centrs ar struktūrvienībām Brenguļu Kultūras nams, Kauguru Kultūras nams, Saieta nams “Depo”; Dikļu Kultūras centrs ar struktūrvienībām Bērzaines Tautas nams, Vaidavas Kultūras un amatniecības centrs, Zilākalna pagasta kultūras nams; Burtnieku pagasta kultūras centrs ar struktūrvienībām Ēveles Tautas nams, Matīšu Tautas nams, Rencēnu pagasta kultūras nams, Vecates pagasta kultūras centrs; Mazsalacas Kultūras centrs ar struktūrvienībām Ramatas pagasta kultūras centrs, Sēļu pagasta tautas nams, Amatu māja; Rūjienas Kultūras nams ar struktūrvienībām Rūjienas Izstāžu zāle, Rūjienas tautskola, Lodes Kultūras nams, Naukšēnu Kultūras nams, Ķoņu pagasta tautas nams; Strenču Kultūras centrs ar struktūrvienībām Plāņu Tautas nams, Sedas pilsētas kultūras nams un Jērcēnu Tautas nams;
  • Valmieras bibliotēka ar struktūrvienībām – filiālbibliotēkām: Rencēnu pagasta 1.bibliotēka, Rencēnu pagasta 2.bibliotēka, Ēveles pagasta bibliotēka, Burtnieku pagasta bibliotēka, Matīšu pagasta bibliotēka, Valmieras pagasta bibliotēka, Vecates pagasta bibliotēka, Bērzaines pagasta bibliotēka, Dikļu pagasta bibliotēka, Kocēnu pagasta 1.bibliotēka, Rubenes bibliotēka, Vaidavas pagasta bibliotēka, Zilākalna pagasta bibliotēka, Mazsalacas pilsētas bibliotēka, Ramatas pagasta bibliotēka, Sēļu pagasta bibliotēka, Skaņkalnes pagasta bibliotēka, Ķoņu pagasta bibliotēka, Naukšēnu pagasta bibliotēka, Rūjienas pilsētas bibliotēka, Jeru pagasta bibliotēka, Lodes pagasta bibliotēka, Vilpulkas pagasta bibliotēka, Ipiķu pagasta bibliotēka, Strenču pilsētas bibliotēka, Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka, Jērcēnu pagasta bibliotēka – informācijas centrs, Plāņu pagasta bibliotēka, Sedas pilsētas bibliotēka, Mūrmuižas bibliotēka – informācijas centrs, Kauguru pagasta bibliotēka, Trikātas pagasta bibliotēka, Brenguļu pagasta bibliotēka;
  • Valmieras muzejs, Mazsalacas muzejs un Naukšēnu Cilvēkmuzejs.