Izveidota VALMIERA GLASS darbnīca bērniem un jauniešiem

VALMIERA GLASS darbnīca bērniem un jauniešiem

Tagad Valmierai ir sava VALMIERA GLASS darbnīca, kurā Valmieras pilsētas un novada bērniem un jauniešiem asināt prātu, veicināt radošo iztēli un ražot neticamas lietas. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir papildinājusi Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” materiāltehnisko bāzi, kopīgi izveidojusi VALMIERA GLASS darbnīcu, sniedzot plašākas iespējas tehniskās jaunrades pulciņu nodarbību organizēšanā un norisē.

Šajā mācību gadā VALMIERA GLASS darbnīcā ir iespēja apgūt prasmes darbā ar CNC iekārtu, pilnveidojot datorprasmes 3D modelēšanā, konstruēšanā un programmēšanā, kā arī veidojot dizaina projektus. Ar CNC darba galda daudzfunkcionalitāti ir iespējams ne vien dažādot nodarbību programmas, bet arī organizēt profesionālās pilnveides kursus pedagogiem un citiem interesentiem. 

“Patiesi ceram, ka uzņēmuma sniegtais atbalsts palīdzēs jauniešiem un bērniem attīstīt savas prasmes un radīt jaunas iespējas nākotnē. Jauno aprīkojumu dāvinājām ar mērķi – radīt interesi un izpratni par inženiertehniskajām zināšanām. Mūsuprāt, tehniskās jaunrades pulciņi un nodarbības ir viens no būtiskiem sākuma posmiem pretī ieilgušo problēmu risināšanai eksakto mācību priekšmetu, tehnoloģiju un zinātnes jomās Latvijā. Mums kā ražojošam uzņēmumam ar augstu inženiertehnisko iekārtu bāzi īpaši svarīga ir turpmāka jaunatnes iesaiste STEM izglītības programmās, ” akcentē AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels.

Informāciju sagatavoja:
Marika Upnere, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA