Izveidota apstādījumu datu lietotne

Lietotne

               

Valmieras novada pašvaldības Dabas resursu pārvaldības nodaļa novada teritorijā veic apstādījumu novērtēšanu. Lai izveidotu un saglabātu apsekojuma  datus, ir radīts inovatīvs risinājums – izveidota lietotne ArcGIS Online vidē.

Lietotnē eksperta darba rezultātā ievadīti dati jau par Valmieras pilsētas Austrumu, Jaunzemju un Palejas ielu apstādījumiem.

  Lietotne lieliski atvieglos turpmāko sadarbību ar arboristiem ielu stādījumu kopšanā. Pateicoties jaunizveidotajai lietotnei, koku apsekošanas un kopšanas process norit operatīvāk. Lietotne lieliski palīdzēja arī sekot tiešsaistē eksperta darbam, datu ievadīšanas procesa laikā, vērojot darba progresu. Nepieciešamības gadījumā lietotnē esošo datu bāzi iespējams papildināt.

Iveta Ence, Dabas resursu pārvaldības nodaļas vadītāja

Ievadītos datus iespējams filtrēt, meklēt caur saraksta logu ar pievienoto aprakstu un koka fotoattēlu, attēlot diagrammās, grafikos un statistikas indikatoros, kā arī izeksportēt, piemēram, Excel tabulā. Vienkopus redzami un ērti izmantojami dati par koku sugām, to vecumu, esošo stāvokli, vitalitāti un citiem parametriem.

Mārtiņš Ķibers, Valmieras novada pašvaldības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists

Arī par nākamajiem apstādījumu apsekojumiem novadā tiks veidotas šādas datu bāzes, kas atvieglos apstādījumu kopšanas darbu.