Izstrādāts digitāls materiāls par 2023. gadā īstenotajiem infrastruktūras attīstības projektiem

Valmieras novada pašvaldībā izstrādāts digitāls materiāls par 2023. gadā īstenotajiem infrastruktūras attīstības projektiem Valmieras novada teritorijā. Aizvadītajā gadā noslēdzās vairāku novada attīstībai nozīmīgu Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu īstenošana, kā Valmieras pils kultūrvides centra ēkas būvniecība un ekspozīcijas “de Woldemer” iekārtošana. Par šī projekta īstenošanu saņemti arī pirmie novērtējumi, saņemot balvu konkursa “Eksporta un inovācijas balva” kategorijā “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts”, bet konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva 2023” iegūta 1. vieta nominācijā  “Jaunbūve sabiedriska ēka”.

Tāpat veikta daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru ēku būvniecība Valmierā un Vaidavā, kas paplašina pieejamos sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Piecu nozīmīgu projektu īstenošana noslēgusies arī izglītības iestādēs.

Digitālais materiāls apkopo arī veiktos ieguldījumus autoceļu, ielu un ietvju infrastruktūras uzlabošanā Valmieras novadā. Jāizceļ 2022. gadā uzsāktās Valmieras Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecība, kas ir mūsdienīgas, iedzīvotājiem draudzīgas un zaļas pilsētvides attīstības piemērs. Projekta laikā radīts alternatīvs maršruts tranzīta un kravas transportam, atdalot to no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmas. Ar dažādu koku un krūmu sugu apstādījumiem labiekārtota maģistrāles zaļā zona, ierīkots ielu apgaismojums, kā arī būtiski uzlabota infrastruktūra gājējiem un velobraucējiem.

2023. gadā veikti ieguldījumi arī Valmieras pilsētas industriālajās teritorijās. Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā sakārtota ielu infrastruktūra un uzsākta ražošanas ēkas būvniecība. Savukārt Valmieras Industriālā parka teritorijā veikti sanācijas un atmežošanas darbi, lai varētu uzsākt infrastruktūras izbūves darbus.

Digitālajā materiālā iepazīstina arī ar paveikto Valmieras novada lauku teritoriju labiekārtošanā un attīstīšanā, uzskaitot īstenotos LEADER projektus, apvienību pārvalžu organizētos lielākos nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un uzturēšanas darbus, iedzīvotāju balsojumā izvēlētos un pašvaldības realizētos līdzdalības budžeta infrastruktūras projektus, kā arī iedzīvotāju īstenotos iniciatīvu projektus.