Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Zemes vienības daļa 1,1 ha platībā Jeru pagastā

Zemes vienības daļa 1,1 ha platībā Jeru pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 1,1 ha platībā Jeru pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu līdz 23.03.2030.

Nomas maksa gadā ir 98,94 EUR bez PVN. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2024.gada 19.jūlijam, iesniedzot pieteikumu Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2, vai Rūjienas apvienības pārvaldē Rūjienā, Raiņa ielā 3.

Kontaktpersona:
Rūjienas apvienības pārvaldes
īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile
Tālr. 64216046
E-pasts:

Nomas objekts:

Nr. p. k.zemes vienības kadastra apzīmējumsadresekopplatība (ha)iznomājamā platība (ha)
1.9658 004 0246Jeru pagasts, Valmieras novads11,41,1