Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Zeme Ipiķu pagastā

Zeme Ipiķu pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību 0,47 ha platībā un 0,518 ha platībā Ipiķu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

  • Zemes vienības tiek iznomātas bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.
  • Nomas maksa gadā par zemi ar kadastra apzīmējumu 9656 003 0160 ir 30,55 EUR (trīsdesmit euro, 55 centi) bez PVN.
  • Nomas maksa gadā par zemi ar kadastra apzīmējumu 9656 003 0133 ir 33,67 EUR (trīsdesmit trīs euro, 67 centi) bez PVN.
  • Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2024.gada 3.aprīlim, iesniedzot pieteikumu Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2, vai Rūjienas apvienības pārvaldē Rūjienā, Raiņa ielā 3.

Nomas objekts:

Nr. p. k.zemes vienības kadastra apzīmējumsadresekopplatība (ha)iznomājamā platība (ha)
1.9656 003 0160Ipiķu pagasts, Valmieras novads0.470.47
2.9656 003 0133Ipiķu pagasts, Valmieras novads0.5180.518

Kontaktpersona:
Rūjienas apvienības pārvaldes
īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile
Tālr.64216046
E-pasts: