Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Elektroniskā izsole dzīvokļa īpašumam “Vīksnupes” – 2, Plāņu pagastā

Elektroniskā izsole dzīvokļa īpašumam “Vīksnupes” – 2, Plāņu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Vīksnupes” – 2, Plāņu pagastā, Valmieras novadā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 66,50 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9476 002 0007 001 002), 665/1463 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9476 002 0007 001), 665/1463 kopīpašuma domājamām daļām zemes, kadastra apzīmējums 9476 002 0007 un 665/1463 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9476 002 0007 002.

Sākumcena – 1000.00 EUR, solis – 100.00  EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 100.00 EUR. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 09.02.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 11.03.2024. plkst.13.00.Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.02.2024. plkst.13.00 līdz 29.02.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 100.00 euro (viens simts euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Vīksnupes” – 2, Plāņu pagasts izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.  Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: