Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Par nekustamo īpašumu “Krastmala” Brandeļos

Par nekustamo īpašumu “Krastmala” Brandeļos

VTU Valmiera logo

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” atklātā un mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu “Krastmala” Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr. 9664 009 0205, un ar nekustamo īpašumu funkcionāli saistītās inženierbūves – siltumapgādes tīklu un kustamās mantas.

Izsoles sākumcena: EUR 309 000 (trīs simti deviņi tūkstoši euro), bez PVN. Nosolītā cena tiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Izsoles solis EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro, 00 centi).

Izsoles nodrošinājums – 10 % no izsolāmā nekustamā īpašuma sākuma cenas, t.i., EUR 30 900 (trīsdesmit tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi).

Izsole norise: 2024. gada 24. maijā plkst. 10.00 SIA “VTU Valmiera” jaunās administrācijas ēkas 2. stāva Apspriežu telpa (001-30.kab.), “Brandeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par izsoles norisi var iepazīties sabiedrības tīmekļvietnes www.vtu-valmiera.lv sadaļā “Iepirkumi”. Nekustamā īpašuma apskates laiks iepriekš jāsaskaņo, zvanot pa tālr.29278799. Apskates laikā iespējams iepazīties ar informāciju par nekustamo īpašumu.