Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Iznomā zemi Ipiķu pagastā

Iznomā zemi Ipiķu pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemi 0,62 ha platībā Ipiķu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības (ganības, pļava, siena ieguve) vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 3 gadiem.

Nomas maksas gadā ir 40,30 EUR (četrdesmit euro, 30 centi) bez PVN. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties līdz 2024.gada 31.martam, iesniedzot pieteikumu Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2, vai Rūjienas apvienības pārvaldē Rūjienā, Raiņa ielā 3.

Kontaktpersona:
Rūjienas apvienības pārvaldes
īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile
Tālr. 64216046
E-pasts:

Nomas objekts:

Nr. p. k.zemes vienības kadastra apzīmējumsadresekopplatība (ha)iznomājamā platība (ha)
1.9656 003 0212Ipiķu pagasts, Valmieras novads0,620,62