Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Iznomā zemes vienību “Senči 1”, Burtnieku pagastā

Iznomā zemes vienību “Senči 1”, Burtnieku pagastā

Valmieras novada pašvaldība ar 2024. gada 1. maiju iznomā tai piederīgu zemes vienību Burtnieku pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zemes vienība tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un viena gada nomas maksu 87,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

Interesenti var pieteikties līdz 2024. gada 12. martam Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Burtnieku apvienības pārvaldē J. Vintēna ielā 7, Burtniekos, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Iznomājamā zemes vienība

Zemes vienības kadastra apzīmējumsĪpašuma nosaukumsKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)Zemes vienības atrašanās vieta
9648 010 0076Senči 16,201,73Senči 1, Burtnieku pagasts, Valmieras novads

Kontaktpersona:
Valmieras novada pašvaldības
Burtnieku apvienības pārvaldes
Saimnieciskās nodaļas
Īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sanita Robule
Tālrunis: 22017227
E-pasts: