Izsludināts Valmieras pilsētas un Kocēnu apvienības jauniešu iniciatīvu konkurss

Atbalstām Valmieras pilsētas un Kocēnu apvienības jauniešu iniciatīvas

Atbalstām Valmieras pilsētas un Kocēnu apvienības jauniešu iniciatīvas! Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” izsludina jauniešu iniciatīvu projekta konkursu. No 7. līdz 25. martam Valmieras jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem aicināti iesniegt savas idejas pieteikumu, lai iegūt līdz pat 500 eiro lielu finansiālu atbalstu idejas īstenošanai.

Konkurss sniedz iespēju jauniešiem gūt pieredzi un prasmes projektu izstrādē un realizācijā, sekmē atbildības sajūtu, lokālpatriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos, kā arī sniedz iespēju iesaistīties sabiedriskos procesos Valmieras pilsētā un Kocēnu apvienībā.

Konkursā finansiāli tiks atbalstītas šāda veida iniciatīvas:

  • līdzdalība lēmumu pieņemšanas un politiskajos procesos;
  • drošs un veselīgs dzīvesveids;
  • vides uzlabošana un vides jautājumu risināšana Valmieras Jauniešu mājā;
  • ilgstošas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas Valmierā un Kocēnu apvienībā;
  • neformālās izglītības aktivitātes (piemēram, radošās darbnīcas, nodarbības u.c.);
  • jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā.

Konkursa nolikums un pieteikuma forma atrodama: ej.uz/500eiro

Iniciatīvu projekti jāiesniedz līdz 2022. gada 25. martam pulksten 17.00, elektroniski nosūtot uz VJC “Vinda” e-pasta adresi ar norādi “Valmieras pilsētas jauniešu projekta konkursam” (par iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad dokumenti ir nosūtīti).

Jautājumu gadījumā vērsties pie Jaunatnes centra “Vinda” Jaunatnes lietu speciālistes Simonas Šmidtes (tālr. 25663933, e-pasts: ).