Izsludināts NVO projektu pieteikumu konkurss ģimenes pasākumu atbalstam

Lai atbalstītu ģimenes ar bērniem, valsts par katru bērnu izmaksās atbalstu

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”, lai 2022. gadā īstenotu pasākumus ģimenisku vērtību godināšanai visā Latvijā. Programmā pieejamais finansējums organizācijām ir 450 000 EUR.

Konkursa mērķis ir nodrošināt NVO iniciatīvas ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, vairojot pozitīvu attieksmi pret ģimenēm un sekmējot sadarbību ar pašvaldībām ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā.

Par pasākumiem ģimenisku vērtību godināšanai uzskatāmi pasākumi ģimenēm un tās locekļiem – atzīmējamās dienas, t.sk. Tēva, Mātes un Ģimeņu diena, dažādas nometnes, neformālās izglītības pasākumi, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. Vienam projekta pieteikumam pieejamais minimālais finansējums ir 2 500 EUR, maksimālais finansējums ir 15 000 EUR.

“Lai veicinātu vecākiem un bērniem draudzīgas vides attīstību Latvijā, programmas ietvaros tiks nodrošināts atbalsts NVO iniciatīvām un sabiedrības līdzdalības veicināšanai, vienlaikus sekmējot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās. Jāsaka, ka 2021. gada konkurss izcēlās ar rekordlielu interesi. Ar sniegto finansiālo atbalstu tika īstenoti vairāk nekā 170 pasākumi visā Latvijas teritorijā,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projektu pieteikumus vērtēs komisija, kuras sastāvā būs pa vienam pārstāvim no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs”, Izglītības un zinātnes ministrijas un viens NVO pārstāvis – eksperts, kurš atlasīts atklātā atlases konkursā un saņēmis augstāko vērtējumu. Projektu pieteikumu vērtēšanai tiks piesaistīti atklātā konkursā atlasīti neatkarīgi eksperti.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 20. janvāra plkst. 12.00. Projektu iesniedzēju ērtībai 2022. gada 11. janvārī plkst. 11.00 notiks informatīvais seminārs Sabiedrības integrācijas fonda Facebook lapā, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”.