Izsludināta projektu iesniegšanas pirmā kārta 2023. gada Zivju fonda pasākumiem

zivju fonds

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2023. gada 12. janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2023. gada pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:

PasākumsPieteikšanās termiņšKārtai pieejamais finansējums
Zinātniskās pētniecības programmas un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā01.04.2023.50 000 EUR
Zivju resursu pavairošana un atražošana10.03.2023.300 000 EUR
Zivju resursu aizsardzība01.04.2023.357 000 EUR
Sabiedrības informēšana17.02.2023.180 000 EUR
Dalība starptautiskos pasākumos17.02.2023.30 000 EUR
Pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšana zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā30.04.2023.2000 EUR

Informācija pieteikšanās nosacījumiem pieejami sludinājumā “Latvijas Vēstnesī” šeit.

Projekta iesniegumu un pārējos dokumentus jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Saite uz informāciju par projektu iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta mājas tīmekļvietnē šeit.

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamentu (tālr. 25409034).

Informāciju sagatavoja:
Jānis Ābele
Zemkopības ministrijas, Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas
vecākais eksperts